Oxelgrenshagens fsk

, ,

Området Brunnsäng-Grusåsen hade brist på förskoleplatser vilket ledde till att Södertälje kommun tog kontakt med SKR (numera Adda) och handlade upp en tillfällig förskola. Addas ramavtal "Hyresmoduler 2018” omfattar tillfälliga moduler för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. I detta avtal är annonseringsprocess och urvalskriterier redan gjorda vilket innebär att kommunen kan fokusera på behov och leveranstid ...

Läs mer

Fsk Blynäsviken

, ,

Vaxholms stad står inför en stor bostadsexploatering vilket medför att två förskolor behöver evakueras till provisoriska lokaler. 34 stycken av Expandias populära förskolemoduler bildar förskolan Blynäsviken som har fem avdelningar med egna entréer i två våningsplan. – Visst är det mycket jobb med att flytta, men vi är glada för att vi har fått det så fint och fräscht och ...

Läs mer

Högalids förskola

, ,

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg. 46 moduler från Expandia bildar 8 avdelningar förskola i naturskön miljö vid vattentornet på Havrejordsvägen. Förskolan ligger nära idrottsanläggning, nya vattentornet, park och andra grönområden. Eftersom förskolan är tillfälliga ersättningslokaler medan befintliga lokaler renoveras var just den natursköna miljön med alla äppelträd viktig att bevara vid etableringen av paviljongerna. Expandias moduler kommer helt färdigbygga ...

Läs mer

Smaragdgatans fsk

, ,

I Västra Frölunda ligger Smaragdgatans förskola. En förskola som består av 8 avdelningar och mottagningskök, totalt 43 st. S2000-moduler. Byggnaden består av 3 st. huskroppar i ett plan och står i U-formation med platsbyggda slussar mellan varje byggnad. Varje avdelning har egen entré mot innergården men man kan även gå emellan avdelningarna invändigt.

Läs mer

Fsk Dartanjangs g.

, ,

Bristen på förskoleplatser i Mariehällsområdet är stor. Cirka 300 barn som bor i området har förskoleplats i annat område på grund av platsbrist. Totalt behöver antalet förskoleavdelningar i området öka med 27 fram till år 2022 för att tillgodose behovet av förskoleplatser. Under tiden dessa förskolor planeras och byggs hyr SiSAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in förskolemoduler från Expandia som ...

Läs mer

Storseglet

, ,

Det populära bostadsområdet Henriksdal fick snabbt brist på förskoleplatser och sommaren 2013 hyrde SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in 58 st. Expandiamoduler för att möta behovet. Expandia har sedan 2008 varit upphandlad ramavtalsleverantör åt SISAB och Förskolan Storseglet är ett bra exempel på en tillfällig förskola där verksamheten snabbt kan komma igång och fungera perfekt medan den långsiktiga utbyggnaden och planeringen av stadsdelen ...

Läs mer

Nordala Förskola

, ,

Precis vid Travet i Halmstad ligger Nordala förskola som öppnades i augusti 2017. Två fristående paviljonger som är uppbyggda av Expandias förskolemoduler, S2000. Expandia är Halmstad kommuns upphandlade ramavtalsleverantör av tillfälliga förskolelokaler sedan 2014 och ökade barnkullar flera år i rad har gjort att vi för tillfället hyr ut 24 förskolor i kommunen. Nordala förskola består av 5 avdelningar förskola ...

Läs mer

Solgläntans fsk

, ,

Det råder brist på förskolelokaler i Hylte kommun och eftersom behoven varierar över tid så är moduler en flexibel och bra lösning som kan variera år från år i storlek. Solgläntans förskola är en helt fristående paviljong som i dag är uppbyggd av 10 st. S2000-moduler från Expandia. 2016 hyrdes en förskoleavdelning in för att ett år senare kompletteras med ytterligare ...

Läs mer

Förskolan Milot

, ,

Sundbybergs stad har byggt en helt ny stadsdel, Ursvik. Exploateringen av nya bostäder har medfört ett stort behov av förskoleplatser för att möta inflyttningen av familjer till den barnvänliga stadsdelen. Expandia fick genom sitt ramavtal med Sundbybergs Stad möjligheten att leverera förskolan Milot på drygt 1800 kvm för att lösa behovet. 62 st S2000-moduler monterades sommaren 2012 och Milot är ...

Läs mer