Skebäcks vårdcentral

, ,

Skebäcks vårdcentral ligger vackert beläget intill Wadköping och Skytteparken i Örebro. Redan 2014 ställdes Expandias moduler dit för att fungera som tillfällig mödravårdscentral och barnavårdscentral men 2019 behövdes modulerna flyttas eftersom marken behövdes till en tillbyggnad av den permanenta vårdcentralen. I samband med detta moderniserades och renoverades modulerna invändigt och är nu ihopbyggda med befintlig permanent byggnad. De 14 K10-modulerna fungerar ...

Läs mer

Luleå tekniska universitet

, ,

En enorm utmaning Ett av Expandias största och snabbaste projekt någonsin är nu klart och verksamheten är i full gång. Det var sommaren 2019 som Luleå tekniska universitet fick ett plötsligt behov av nya lokaler. Fastighetsägaren Akademiska hus ställde höga kvalitetskrav på ersättningslokalerna i kombination med snabb leveranstid och Expandia kunde med sin modulserie K2000 leva upp till alla förväntningar. Nyckeln till ...

Läs mer

COWI

, ,

Hela Mörby Centrum är under utveckling och sedan byggstarten 2016 har olika etapper byggts om och till. En byggnad som Skandia Fastigheter äger ska totalrenoveras och under byggtiden, som beräknas till ungefär ett år, får hyresgästerna inhysas i Expandias tillfälliga kontorslokaler. Moduler är en viktig byggsten för att stadsutvecklingen ska fungera. Tillfälliga evakueringslösningar behövs när lokaler ska renoveras för att det ...

Läs mer