Kronängsskolan

, ,

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Det är ett viktigt och omfattande arbete som kräver en logistik utöver det vanliga. För att lösa logistiken har Borås stad byggt upp Kronängsskolan, en stor ersättningsskola som Borås grundskoleelever bussas till medan de permanenta skolorna byggs om och rustas upp. Kronängsskolan på ...

Läs mer

Rebbelberga skola

, ,

Det är stor brist på skollokaler i Ängelholm och barnantalet väntas öka med drygt 1 200 under tio år. Alltför många elever i små klassrum har gett dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. Orsakerna till lokalbristen är bland annat en befolkningsökning som överstigit prognoserna och att den tidigare Roslundaskolan som användes av Rebbelberga skola inte längre får användas för undervisning. Då ...

Läs mer

Nya Vikenskolan

, ,

Viken i Höganäs kommun växer och den befintliga Vikenskolan behövde både renoveras och byggas ut för att få plats med fler elever. Man valde att bygga upp en stor tillfällig skola med hjälp av Expandias moduler dit verksamheten flyttade samtidigt som den gamla skolan byggdes om. Evakueringsskolan består av 66 moduler som i två plan bildar 15 klassrum med tillhörande grupprum ...

Läs mer