Herrängskolan

, ,

Kunden stod inför två utmaningar: dels hade man stora elevkullar i stadsdelen så det var brist på platser i skolan och dels var skolan sliten och i behov av renovering. Därför behövdes ersättningslokaler under byggtiden. Expandias S2000-moduler löste problemet. 42 st moduler på totalt 1210 m2 bildar två paviljonger i två våningar. Modulerna har försetts med sadeltak och målades i ...

Läs mer

Solbergaskolan

, ,

Två tegelröda skolpaviljonger står på Solbergaskolans skolgård. Den gamla byggnaden hade blivit för liten och behövde dessutom renoveras. Som upphandlad ramavtalsleverantör åt Skolfastigheter i Stockholm AB fick Expandia i uppdrag att leverera 8 skolsalar med tillhörande grupprum. Genom att placera två huskroppar i två plan nära varandra spar markyta vilket är viktigt då skolgårdsytan är begränsad. Klassrummen skulle dessutom vara ...

Läs mer

Vestsiden Skole

, ,

Vestsiden Ungdomsskole i Kongsberg var väldigt gammal och sliten och man beslöt att man på två år skulle riva den gamla skolan och bygga upp en ny på samma plats. En kombination av Expandias S2000 skolmoduler och K2000 kontorsmoduler bildar en 2270 kvm stor evakueringsskola under byggtiden, 24 månader. Skolan är placerad vid Kongsbergshallen och består av 81 moduler uppbyggd ...

Läs mer