Hertsöskolan

, ,

Hertsöskolan i Luleå drabbades av omfattande fukt- och mögelskador. Skolan ska nu rivas och ersättas av en ny som beräknas stå klar 2024. I väntan på den nya skolan undervisas eleverna i moduler från Expandia. – Vi är mycket glada att kunna samla elever och personal igen i gemensamma och fräscha lokaler, säger rektorn Gunilla Lundström. Hertsöskolan byggdes på 70-talet och ligger centralt ...

Läs mer

Kronängsskolan

, ,

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Det är ett viktigt och omfattande arbete som kräver en logistik utöver det vanliga. För att lösa logistiken har Borås stad byggt upp Kronängsskolan, en stor ersättningsskola som Borås grundskoleelever bussas till medan de permanenta skolorna byggs om och rustas upp. Kronängsskolan på ...

Läs mer

Rebbelberga skola

, ,

Det är stor brist på skollokaler i Ängelholm och barnantalet väntas öka med drygt 1 200 under tio år. Alltför många elever i små klassrum har gett dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. Orsakerna till lokalbristen är bland annat en befolkningsökning som överstigit prognoserna och att den tidigare Roslundaskolan som användes av Rebbelberga skola inte längre får användas för undervisning. Då ...

Läs mer

Hultsbergsskolan

, ,

Hultsbergsskolan i Karlstad var en av Sveriges största modulskolor med en total yta på 3 242 kvm. Skolan byggdes i flera etapper under 2016/2017 och hyste både grundskole- och förskoleverksamhet. Skolan byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan renoverades och bestod av 86+26 st S2000-moduler med tillagningskök i förskoledelen. Under hösten ...

Läs mer

Storseglet

, ,

Det populära bostadsområdet Henriksdal fick snabbt brist på förskoleplatser och sommaren 2013 hyrde SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in 58 st. Expandiamoduler för att möta behovet. Expandia har sedan 2008 varit upphandlad ramavtalsleverantör åt SISAB och Förskolan Storseglet är ett bra exempel på en tillfällig förskola där verksamheten snabbt kan komma igång och fungera perfekt medan den långsiktiga utbyggnaden och planeringen av stadsdelen ...

Läs mer

N. Palmqvistskolan

, ,

Upptagningsområdet runt Nanny Palmqvistskolan i Helsingborg ökade markant i elevantal och både för förskolan och skolan behövde fler platser. En helt ny paviljongbyggnad i närheten av Filbornaskolans gymnasium uppfördes snabbt med hjälp av Expandias färdiga skolmoduler. Här går två parallellklasser i årskurs 1-4, 4 avdelningar förskola samt plats för personalrum, administration och skolsköterska. Totalt 57 st S2000-moduler bildar en vinkel ...

Läs mer