Högalids förskola

, ,

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg. 46 moduler från Expandia bildar 8 avdelningar förskola i naturskön miljö vid vattentornet på Havrejordsvägen. Förskolan ligger nära idrottsanläggning, nya vattentornet, park och andra grönområden. Eftersom förskolan är tillfälliga ersättningslokaler medan befintliga lokaler renoveras var just den natursköna miljön med alla äppelträd viktig att bevara vid etableringen av paviljongerna. Expandias moduler kommer helt färdigbygga ...

Läs mer

Herrängens skola

, ,

Älvsjö stod inför två utmaningar: dels hade man stora elevkullar i stadsdelen så det var brist på skolplatser och dels var den permanenta byggnaden sliten och i behov av renovering. Därför behövdes ersättningslokaler under tiden den befintliga skolan utökades och renoverades. Expandias S2000-moduler löste problemet. 42 st moduler på totalt 1 210 m2 bildade två paviljonger i två våningar. Modulerna ...

Läs mer

Rebbelberga skola

, ,

Det är stor brist på skollokaler i Ängelholm och barnantalet väntas öka med drygt 1 200 under tio år. Alltför många elever i små klassrum har gett dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. Orsakerna till lokalbristen är bland annat en befolkningsökning som överstigit prognoserna och att den tidigare Roslundaskolan som användes av Rebbelberga skola inte längre får användas för undervisning. Då ...

Läs mer