Herrängskolan

, ,

Kunden stod inför två utmaningar: dels hade man stora elevkullar i stadsdelen så det var brist på platser i skolan och dels var skolan sliten och i behov av renovering. Därför behövdes ersättningslokaler under byggtiden. Expandias S2000-moduler löste problemet. 42 st moduler på totalt 1210 m2 bildar två paviljonger i två våningar. Modulerna har försetts med sadeltak och målades i ...

Läs mer

Ekens skola

, ,

När städerna förtätas ställs det höga krav att byggtiden ska vara kort och smidig. Modulbranschens styrka är att lokalerna kommer färdiga och snabbt monteras ihop utan att störa den omgivande miljön. Ekens skola mitt i Hammarby Sjöstad är ett fantastiskt exempel på hur en skola för 450 elever snabbt byggs upp i tre våningar utan att kännas det minsta tillfällig. 117 ...

Läs mer

Solbergaskolan

, ,

Två tegelröda skolpaviljonger står på Solbergaskolans skolgård. Den gamla byggnaden hade blivit för liten och behövde dessutom renoveras. Som upphandlad ramavtalsleverantör åt Skolfastigheter i Stockholm AB fick Expandia i uppdrag att leverera 8 skolsalar med tillhörande grupprum. Genom att placera två huskroppar i två plan nära varandra spar markyta vilket är viktigt då skolgårdsytan är begränsad. Klassrummen skulle dessutom vara ...

Läs mer