Hertsöskolan

, ,

Hertsöskolan i Luleå drabbades av omfattande fukt- och mögelskador. Skolan ska nu rivas och ersättas av en ny som beräknas stå klar 2024. I väntan på den nya skolan undervisas eleverna i moduler från Expandia. – Vi är mycket glada att kunna samla elever och personal igen i gemensamma och fräscha lokaler, säger rektorn Gunilla Lundström. Hertsöskolan byggdes på 70-talet och ligger centralt ...

Läs mer

Luleå tekniska universitet

, ,

En enorm utmaning Ett av Expandias största och snabbaste projekt någonsin är nu klart och verksamheten är i full gång. Det var sommaren 2019 som Luleå tekniska universitet fick ett plötsligt behov av nya lokaler. Fastighetsägaren Akademiska hus ställde höga kvalitetskrav på ersättningslokalerna i kombination med snabb leveranstid och Expandia kunde med sin modulserie K2000 leva upp till alla förväntningar. Nyckeln till ...

Läs mer

Sveaplansskolan

, ,

Enligt befolkningsprognoser kommer invånarna i Norrmalms stadsdelsområde i åldrarna 6–15 att öka med drygt 600 personer under de närmaste tio åren. För att möta ökningen av grundskoleelever byggs därför en ny skola där Socialhögskolan, före detta Sveaplans gymnasium, ligger. Men den nya skolan förväntas inte stå klar förrän till höstterminen 2022, så fram till dess hyr Sisab, som förvaltar över ...

Läs mer

Falkbergsskolan

, ,

I mars 2017 tog utbildningsnämnden beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga en ny. Klagomål från både personal och elever angående huvudvärk på grund av dålig ventilation, dåligt isolerade klassrum och vattenläckor har gjort behovet av förnyelse uppenbart. Medan den nya Falkbergsskolan i Botkyrka byggs kommer de 400 eleverna att undervisas i lokaler från Expandia Moduler. Den ...

Läs mer

Kronängsskolan

, ,

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Det är ett viktigt och omfattande arbete som kräver en logistik utöver det vanliga. För att lösa logistiken har Borås stad byggt upp Kronängsskolan, en stor ersättningsskola som Borås grundskoleelever bussas till medan de permanenta skolorna byggs om och rustas upp. Kronängsskolan på ...

Läs mer

Ekens skola

, ,

När städerna förtätas ställs det höga krav att byggtiden ska vara kort och smidig. Modulbranschens styrka är att lokalerna kommer färdiga och snabbt monteras ihop utan att störa den omgivande miljön. Ekens skola mitt i Hammarby Sjöstad är ett fantastiskt exempel på hur en skola för 450 elever snabbt byggs upp i tre våningar utan att kännas det minsta tillfällig. 117 ...

Läs mer

Rebbelberga skola

, ,

Det är stor brist på skollokaler i Ängelholm och barnantalet väntas öka med drygt 1 200 under tio år. Alltför många elever i små klassrum har gett dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. Orsakerna till lokalbristen är bland annat en befolkningsökning som överstigit prognoserna och att den tidigare Roslundaskolan som användes av Rebbelberga skola inte längre får användas för undervisning. Då ...

Läs mer

Hultsbergsskolan

, ,

Hultsbergsskolan i Karlstad var en av Sveriges största modulskolor med en total yta på 3 242 kvm. Skolan byggdes i flera etapper under 2016/2017 och hyste både grundskole- och förskoleverksamhet. Skolan byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan renoverades och bestod av 86+26 st S2000-moduler med tillagningskök i förskoledelen. Under hösten ...

Läs mer

Årstaskolan

, ,

Expandias första S3000 skolpaviljong i tre våningar byggdes sommaren 2017 på Gullmarsplan i Stockholm. Totalt 81 stycken S3000-moduler, monterades för att täcka Årstaskolans stora behov av extra elevplatser. Denna skola är utrustad med ett fullskaligt tillagningskök och matsal för 140 elever per sittning. Totalt 14 klassrum inklusive två NO-salar, musiksal samt textil- och träslöjdsal fullt utrustade. Sommaren 2019 utökades skolan med ytterligare ...

Läs mer

Storseglet

, ,

Det populära bostadsområdet Henriksdal fick snabbt brist på förskoleplatser och sommaren 2013 hyrde SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in 58 st. Expandiamoduler för att möta behovet. Expandia har sedan 2008 varit upphandlad ramavtalsleverantör åt SISAB och Förskolan Storseglet är ett bra exempel på en tillfällig förskola där verksamheten snabbt kan komma igång och fungera perfekt medan den långsiktiga utbyggnaden och planeringen av stadsdelen ...

Läs mer

N. Palmqvistskolan

, ,

Upptagningsområdet runt Nanny Palmqvistskolan i Helsingborg ökade markant i elevantal och både för förskolan och skolan behövde fler platser. En helt ny paviljongbyggnad i närheten av Filbornaskolans gymnasium uppfördes snabbt med hjälp av Expandias färdiga skolmoduler. Här går två parallellklasser i årskurs 1-4, 4 avdelningar förskola samt plats för personalrum, administration och skolsköterska. Totalt 57 st S2000-moduler bildar en vinkel ...

Läs mer