Kategori: Alla

Landets sjukhus rustas för miljarder

Sjukhusen i Sverige är slitna och otidsenliga. Ny- och ombyggnationer pågår eller är på gång i alla landsting med totala investeringar på minst 75 miljarder kronor kan man läsa i Dagens Samhälle. Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten, lyfter upp problematiken kring logistiken. -Vi brukar säga att vi är Västerbottens största flyttfirma. Det är ett dilemma att vi inte kan stänga ...

Läs mer

Förlossningsakut i Expandias moduler

Östra sjukhuset i Göteborg hyr för närvarande två tillfälliga byggnader från Expandia. Kirurgmottagningen har haft full verksamhet i Expandias moduler sedan 2014 med utökning våren 2017, och sedan en vecka tillbaka har förlossningsavdelningen utökat sina lokaler med en ny paviljong. Nu finns all förlossningsvård i Göteborgsområdet samlad på Östra sjukhuset. – Det är en viktig satsning som stärker vården kring förlossningen. Tillsammans med vårt triagesystem innebär ...

Läs mer

Vi växer, vill du vara med?

Har du goda byggkunskaper och vill vara delaktig i hela byggprocessen? Expandias medarbetare värderar trivsel högst i den årliga medarbetarenkäten och nu behöver vi utöka vår personalstyrka. Vill du också trivas på jobbet? Läs mer här.

Läs mer