Är ni anslutna till Adda?

, ,
careofhaus
Ja, Expandia är en avtalspart i Adda-avtalet "Hyresmoduler 2018". Ramavtalet omfattar tillfälliga moduler för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. Ramavtalet omfattar även tillhörande utrustning och anpassning av modulerna och det går även att beställa markförberedande arbeten. I detta avtal är annonseringsprocess och urvalskriterier redan gjorda vilket innebär att upphandlingsprocessen går snabbare. Du som kund kan istället fokusera på behov och leveranstid. Prata med oss eller läs mer på Addas hemsida om du vill veta mer om detta.