Energi och uppvärmning

, ,
careofhaus
  • Är det möjligt att värma upp modulerna med solenergi?
    Javisst, vi kan placera solpaneler på modulernas tak! Det är en väldigt klimatsmart och kostnadseffektiv lösning. Ladda hem vårt solpanelsblad så kan du läsa mer om detta.
  • Hur värms modulerna upp?
    Det kan du som kund välja själv. Vi tillhandahåller ett flertal lösningar och kan rekommendera utifrån förutsättningarna. Nu är det även möjligt att sätta solpaneler på modulernas tak för att producera egen el. Effektivt, hållbart och grönt.

Vilka energikrav gäller för modulbyggnader?

Alla Expandias moduler är byggda för att uppfylla gällande byggregler, BBR, även energikraven. Vilka energikrav som gäller i respektive fall beror dels på vilken utgåva av BBR som byggherren väljer att hänvisa till. Dessutom så beror energikraven på vilket energislag som används för uppvärmning och var i landet man befinner sig. Du kan alltid vara säker på att våra moduler uppfyller gällande energikrav.