Teknisk beskrivning S3000

, ,
careofhaus

MODULMÅTT
Modulyttermått;
BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.
Invändig takhöjd 2,7m.

VENTILATION
Ventilation via enhetsaggregat placerat i entré/korridor. Aggregatet har inbyggda filter för till- och frånluft och värmeväxlare. Rum har kanaliserad till- och frånluft.

UPPVÄRMNING /INOMHUSKLIMAT
Uppvärmning sker med skyddsjordade lågtempererade el-radiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat.
I förskolor även varma golv via komfortvärme i  allrum, lekrum och entré.

SOLAVSKÄRMNING
Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

BELYSNING
Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux via led-armaturer monterade mot undertak. Dimbar belysning på klassrums-/allrumssida. Fast belysning med närvarostyrning entré-/korridorsida.
I WC och städutrymme led-armatur.
Utomhusbelysning i led över entrédörr tänds antingen via strömbrytare och/eller skymningsrelä.

AKUSTIK
Takskivor i skolsal och grupprum är av fabrikat Knauf Danoline typ
Tectopanel Tangent med ljudabsorptionsfaktor bättre än 0,6 alfa P enligt 
Gyproc AB.

Varje skolsal är utrustat med en ljudabsorberande anslagstavla av typen Lintex EDGE WALL.
Korridorerna är försedda med stegljudsdämpande mattor.

EL-INSTALLATION
Varje skolenhet ansluts med elkabel dimensionerat för 32 Amp belastning. Huvudsäkring i byggnaden för 25 Amp belastning.
Modulerna är inbördes sammankopplade i modulskarv med skarvdon dolda bakom demonterbar panel på hjärtväggen.
Förskola: Bör ha en huvudsäkring på 32 Amp.

GRUNDLÄGGNING / SOCKELINKLÄDNAD
Utomhusluftventilerad krypgrund som kläs in med glespanel.