flyttbara lokaler från Expandia

Försämrad ekonomi för Sveriges kommuner

Åsa Ledin

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner skriver SKL i sin senaste ekonomirapport.

flyttbara lokaler från Expandia

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar.

Även demografiska utmaningar väntar. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren och vi blir fler barn och unga i Sverige. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Ladda hem hela ekonomirapporten här
Text: Agneta Jöhnk, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

 

En kommun som redan nu märkt av den ökade tillväxten är Höganäs i västra Skåne. Den senaste skolstrukturplanen visar att grundskolorna i Höganäs har platsbrist redan nästa år. Planen bygger på en prognos för den befolkningstillväxt som väntar i takt med att nybyggnationen blir klar. Utbildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att redan nu ta fram en tillfällig lösning i form av flyttbara lokaler.

Läs hela artikeln i Helsingsborgs Dagblad
Text: Maria Berkmo


Att bygga team, relationer och skapa en drömarbetsplats

Att växa snabbt, följa med i samhällsutvecklingen och fortsätta engagera medarbetarna så att den fina ...

Läs mer

Sveriges snabbaste skola – nu klar för inflyttning

I mars 2017 tog utbildningsnämnden beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga ...

Läs mer

Ny paviljong löser skolkrisen på Norrmalm

Enligt befolkningsprognoser kommer invånarna i Norrmalms stadsdelsområde i åldrarna 6–15 att öka med drygt 600 ...

Läs mer

Expandia - en av Sveriges superleverantörer

Den offentliga marknaden fortsätter att växa och uppgick i fjol till över 830 miljarder kronor, ...

Läs mer

Försämrad ekonomi för Sveriges kommuner

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner ...

Läs mer