MODULSYSTEM S2000 FÖR FÖRSKOLA

flyttbara lokaler förskola S2000
Ytor för lek och utveckling

Våra förskolemoduler fungerar för såväl den lilla som den stora förskolan. Våra planlösningar är mycket omtyckta och att både kök och varma golv är standard ser vi som en självklarhet i en väl fungerande förskola. Ytorna utnyttjas på bästa sätt för att ha plats för gemensam verksamhet, ordna mellanmål eller varför inte en lugn stund i något av de enskilda rummen?

Planlösningar

Naturligtvis finns det även möjlighet till anpassningar efter era önskemål. Kanske vill ni flytta en vägg eller har behov av ytterligare ett enskilt rum? Ska varje avdelning ha egen entré och kapprum eller en gemensam korridor? Titta på våra planlösningsförslag eller ta kontakt med oss, vi ritar kostnadsfritt upp det som passar er verksamhet bäst.

Utrustning & tillval

Som standard är våra moduler utrustade med det som behövs för att en förskola ska fungera.

Till varje avdelning hör ett kök med kyl/frys, spis, diskmaskin och fläkt. I kapprummet finns krokar och hyllor med plats för 20 barn. Det finns också sittbänkar för att underlätta av- och påklädning och naturligtvis torkskåp och tvättbänk. Skötrummet är utrustat med höj- och sänkbart skötbord, tvättbänk, toalett och tvättställ.

Dessutom finns två separata toalettrum. Det ligger golvvärme i allrum och lekrum för bästa komfort för såväl stora som små. Samtliga rum är försedda med invändiga persienner. Utvändigt ingår trappa och ramp med handledare, skärmtak över entré samt belysning vid huvudentrén.

  Standard för modulsystem S2000

  Invändigt:

  • Whiteboardtavla
  • Ljudabsorberande anslagstavla
  • Diskbänk
  • I kapprum: kroklist för 30 st skolkrokar
  • Takskivor i skolsal och grupprum är tillverkade i ljudisolerande material med absorptionsfaktor > 0,6
  • Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux
  • Innerdörrar och ytterdörr levereras med låskista och täckbricka exkl. cylinder
  • Samtliga rum är försedda med invändiga persienner

  Utvändigt:

  • Trappa i stål eller aluminium med handledare samt stående ribbor.
  • Ramp i stål eller aluminium med handledare samt stående ribbor. 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Skärmtak över entré
  • Belysning vid huvudentré

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH: 3,0 x 9,6 x 3,3 m
  Invändig takhöjd: 2,7 m

  GOLVBJÄLKLAG
  Linoleummatta i skolsal, grupprum m fl. Plastmatta i kapprum och toaletter.
  Golvspånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull, oljehärdad boardskiva.

  TAKBJÄLKLAG
  Armerad PVC-takduk, helklistrad. Plywood, luftspalt 20-70 mm, vindskydd, tvärgående bjälkar, mineralull, gips/akustikskiva

  YTTERVÄGG
  Träpanel, glespanel, träfiberskiva. Stående regel, mineralull, plastfolie, gipsskiva.

  INNERVÄGG MOT KAPP- OCH GRUPPRUM (bärande)
  gipsskiva, stående regelstomme, mineralull, gipsskiva.

  FASTA INNERVÄGGAR
  Gipsskiva, stående regelstomme, mineralull, gipsskiva.

  SYSTEMINNERVÄGGAR
  Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv. Stående stålregelstomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv.

  DÖRRAR OCH FÖNSTER
  Ytterdörr i aluminium med 2-glas energiruta. Fönster fasta el. öppningsbara inåtgående med drejkippbeslag.
  Innerdörrar mellan skolsal och kapprum, skolsal och grupprum samt mellan klassrum.

  TAKAVVATTNING
  Takavvattning med hängränna samt stuprör på fasadsidor.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med vitmålad glasfiber-väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad linoleummatta i skolsal, plastmatta i kapprum och i våtutrymmen med uppvikt sockel.

  VENTILATION
  Ventilation via enhetsaggregat placerat i allrum eller korridor. Aggregatet har inbyggda filter för till- och frånluft och värmeväxlare. Övriga rum har kanaliserad till- och frånluft.

  UPPVÄRMNING

  Utförande med luft/luftvärmepump:
  Uppvärmning sker med väggmonterade fläktkonvektorer kopplade till luft/luftvärmepumpsutedel monterad på fasad, med stöd av elradiatorer vid förhöjt uppvärmningsbehov.

  Utförande med vattenburen värme:
  Uppvärmning med termostatstyrda vattenradiatorer via synligt förlagda värmeledningar. Som standard levereras anläggningen med elpanna, vilken är förberedd för anslutning till solpaneler och värmepump. Systemet är också förberett för anslutning till fjärrvärme.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

  BELYSNING
  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux. I WC och städutrymme vanlig lysrörsarmatur alternativt glödljus. Utomhusbelysning över entrédörr tänds antingen via strömbrytare eller skymningsrelä.

  AKUSTIK
  Takskivor i skolsal och grupprum med ljudabsorptionsfaktor > 0,5 alfa P.

  EL-INSTALLATION
  Varje skolenhet elansluts med elkabel dimensionerad för belastning anpassad till skola respektive förskola.

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
  Utomhusluftventilerad krypgrund som kläs in med glespanel.

Utomhus Expandiaskole
Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra förskolepaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitetOm ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Referenser