GULDRUSCH FÖR FLYTTBART

Åsa Ledin

Trycket från flyktingströmmen och en påtaglig brist på skollokaler sätter fart på modulbranschen. ”Den offentliga sektorn skulle inte klara sig utan vår bransch”, säger Jonas Wallstedt till Dagens Industri.

Jonas Wallstedt ställer dörren till sitt arbetsrum på vid glänt och kastar en snabb blick ut i korridoren, en korridor som snabbt vuxit i takt med att företaget har expanderat.
”För oss är det självklart att jobba i våra egna flyttbara kontorslokaler, det ger oss trovärdighet och visar att vi lever som vi lär.”

Han är vd för Expandia Moduler som sedan sent åttiotal har levererat nyckelfärdiga produkter till skolor, förskolor, kontor och tillfälliga boenden, på senare tid bland annat HVB-boenden.

”Egentligen är modul inget vidare ord, branschen jobbar på att hitta ett bättre namn. Många förknippar fortfarande moduler med arvet från den gamla tidens baracker. Man associerar det till något kallt och unket med dålig luft”, säger Jonas Wallstedt.

Genom åren – han har arbetat i branschen sedan 1988 och varit vd för Expandia Moduler i åtta år – har han regelbundet stött på ”enormt motstånd” från föräldrar till elever och skolpersonal som ”absolut inte kan tänka sig att ställa en barack på gården”.

”Det de inte vet är att våra produkter måste uppfylla hårda regelverk, att standarden på dagens paviljonger ofta är bättre än i de befintliga lokalerna. Det inser de först med facit i hand.”

De senaste två–tre åren har efterfrågan på moduler skjutit i höjden. Jonas Wallstedt pekar på demografiska förändringar i samhället och en ökad urbanisering som huvudskäl till att kommunerna allt oftare lyfter på luren och kontaktar modultillverkare när befintliga lokaler inte räcker till.

”För många kommuner är det omöjligt att matcha behovet. Det är bara att inse – just nu skulle den offentliga sektorn inte klara sig utan vår bransch. Först nu börjar man förstå den samhällsnytta som vi och vår bransch fyller”, säger Jonas Wallstedt.

Han har tidigare konstaterat att Stockholm skulle få enorma problem om inte modultillverkarna fanns, och att ”elever skulle tvingas undervisas i tält”.

”Och det gäller inte bara Stockholm utan alla storstäder och många medelstora kommuner. Bristen på skollokaler är akut och vi hinner inte leverera i den takt vi skulle vilja.”

Trots att Expandia Moduler mellan åren 2015 och 2017 investerar 1,5 miljarder kronor upplever Jonas Wallstedt att man ”stoppar modulerna i ett stort svart hål”. De räcker helt enkelt inte till för behov och efterfrågan.

”I vanliga fall pratar vi leveranstider på 4–6 veckor, men nu handlar det snarare om 4–6 månader. Kommunerna ringer och blir upprörda, vilket jag kan förstå. Men det är också skadligt för vår bransch. Akuta lösningar ska ju vara vår nisch.”

Nästa år planerar företaget att bygga 3.000 moduler, att jämföra med 1.800 moduler i fjol.

”I den här branschen matchas stora risker mot bra avkastning. Vi sitter inte med hyresavtalen i hand utan ägnar oss åt spekulation. Om tre år kan det visa sig att hälften av våra produkter hamnar på gården. Samtidigt är vi branschledande och känner att vi måste ta ett stort ansvar när vi säger att vi jobbar för ökad samhällsnytta. Vi måste våga satsa nu för att kunna matcha det extrema behovet på sikt”, säger Jonas Wallstedt.

Med honom som vd har Expandia Moduler vuxit snabbt – och målet är att spränga miljardvallen 2018. Som resultatdriven tävlingsmänniska, med förflutet som ishockeyspelare i division I och numera styrelsemedlem inom VIK Hockey, drar han nytta av sina erfarenheter från idrotten.

”Det går att applicera mycket i gruppdynamik, hur man jobbar och tävlar i grupp, eller hur man agerar som ledare i ett företag kontra i en idrottsklubb. Ett företag är som ett lag. Man ska känna att man har chansen att utmana och misslyckas oavsett om man är på isen eller på jobbet. Det blir inte alltid som man vill, men man måste våga göra den där dragningen eller den där affären.”

Kan du ge ett exempel?
”För tio år sedan vågade vi ta fram en modul för omsorgsboende. Det visade sig dock att vi var för tidigt ute, att 40-talisterna inte blev lika vårdkrävande som vi hade förutspått. Först nu börjar förfrågningarna trilla in”, säger Jonas Wallstedt.

Han drar en parallell mellan modulerna för äldreboenden och 1990-talets ”skolbaracker”. ”Precis som föräldrar dåförtiden inte ville se sina barn i ’baracker’ vill dagens vuxna barn inte sätta sina gamla föräldrar i liknande paviljonger. Det är vårt jobb att visa att man kan påbörja sin livscykel genom att krypa runt i en förskolepaviljong och sedan avsluta sin livscykel genom att må bra i en liknande boendemodul. Paviljongen ska aldrig ersätta den traditionella byggnaden, men det är dags att inse att vi är ett viktigt komplement.”

 

FAKTA EXPANDIA MODULER
Verksamhetsorter: Västerås, Klippan, Göteborg, Drammen och Köpenhamn.
Omsättning (2015): 645 Mkr.
Resultat efter finansnetto: 145 Mkr.
Omsättningsprognos (2016): Cirka 750 Mkr.
Antal anställda: 46.
Största kunder: SISAB, Lunds kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Norrköpings kommun.

 

Läs artiklen i Dagens Industri, 24 augusti 2016


Att bygga team, relationer och skapa en drömarbetsplats

Att växa snabbt, följa med i samhällsutvecklingen och fortsätta engagera medarbetarna så att den fina ...

Läs mer

Sveriges snabbaste skola – nu klar för inflyttning

I mars 2017 tog utbildningsnämnden beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga ...

Läs mer

Ny paviljong löser skolkrisen på Norrmalm

Enligt befolkningsprognoser kommer invånarna i Norrmalms stadsdelsområde i åldrarna 6–15 att öka med drygt 600 ...

Läs mer

Expandia - en av Sveriges superleverantörer

Den offentliga marknaden fortsätter att växa och uppgick i fjol till över 830 miljarder kronor, ...

Läs mer

Försämrad ekonomi för Sveriges kommuner

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner ...

Läs mer