Expandias Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning sammanfattar vårt hållbarhetsarbete under 2018 och är den andra som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och samtliga bolag i våra verksamhetsländer: Sverige, Norge, Danmark och Finland, omfattas av redovisningen.