Modulsystem K2000

kontorsmodul matsal
Färdigt kontor på 60 dagar

Kontorsmodul K2000 är ljusa, luftiga och moderna lokaler som sätts samman efter era behov. Ni väljer själva hur länge ni behöver de extra lokalerna och vi tar hand om service, löpande underhåll och försäkring under hyrestiden.

Planlösningar

Våra kontorsmoduler är enkla i sitt grundutförande och går lätt att kombinera. Titta på våra planlösningsförslag eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att rita upp den lösning som passar er bäst.

Utrustning & tillval

Vad behövs för ett fungerande kontor?

Våra moduler är som standard utrustade med de tillbehör och funktioner som de flesta av våra kunder önskar.
Ljudisolerande väggar mellan rummen, stegdämpande mattor och bra ventilation bidrar till trivsel och arbetsro.

Här hittar du en komplett specifikation av den utrustning som ingår som standard för våra K2000-moduler. Här finns också en enklare teknisk beskrivning av modulerna.

 • UTRUSTNINGSLISTA K2000

  Standard för modulsystem K2000

  Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor och kontorsrum
  • Akustiktak i korridor och kontorsrum
  • Ventilationsaggregat med integrerad värmepump och komfortkyla

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m

  Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

 • TEKNISK BESKRIVNING K2000

  MODULMÅTT

  Modulyttermått BxLxH 2,9 x 9,6 x 3,3 m

  BOTTENBJÄLKLAG

  Golvmatta i kontorsrum/korridor Tarkett Acczent Akustik. Plastmatta med mattuppvik i toaletter. Spånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull, spånskiva.

  TAKBJÄLKLAG 3°

  Takduk helklistrad protan G-duk Spånskiva, takkilar stenull med papp. Limträ mellan balkar, stenull. Åldringsbeständig plastfolie, glespanel. Gyptone takskivor i fält i kontorsrum.

  FÖNSTERYTTERVÄGG

  "Wafertex" med träpanelprägling. Läkt för luftspalt, träfiberskiva. Stående regel, mineralull. Åldringsbeständig byggfolie. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  GAVELYTTERVÄGG

  "Wafertex" med träpanelprägling. Läkt för luftspalt, regelstomme plus isolering. Träfiberskiva, stående regel, mineralull. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  SYSTEMINNERVÄGGAR

  Färdigvävad gipsskiva med hattprofil. Stående regelstomme, mineralull. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  DÖRRAR & FÖNSTER

  Ytterdörr i aluminium. Fönster fasta eller öppningsbara inåtgående med drejkipp beslag. Innerdörrar Innerdörrar till RWC respektive 7x21 till liten WC.

  TAKAVVATTNING

  Takavvattning med gemensam häng-  ränna och synligt stuprör på fasad.

  YTSKIKT INVÄNDIGT

  Väggytor med vitmålad glasfiberväv. Takskivor vitmålade. Golvmattor Tarkett Acczent Akustik 3. Plastmatta i våtutrymme.

  VENTILATION

  Ventilationsaggregat i servicemodul med separat till-/frånluft till varje kontorsrum. Inbyggd kyla respektive värmepump. Aggregatet har inbyggda filter för till-och frånluft och värmeväxlare.

  UPPVÄRMNING

  Uppvärmning sker med luftvärmepump i kombination med skyddsjordade el-radiatorer.

  SOLAVSKÄRMNING

  Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning (screen).

  BELYSNING

  Takbelysning i kontorsrum med pendlande armaturer. I korridortak infälld armatur. I WC väggarmatur.

  EL-INSTALLATION

  Anslutning av elservis i servicemoduler. Varje kontorsrum är försett med uttagsstav samt plats för data/tele. Förberett med kanalisation för svagström.

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD

  Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden iklädes med glespanel.

solpaneler expandia moduler
Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra kontor går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Referenser