Tillfälligt sjukhus i moduler

Landets sjukhus rustas för miljarder

Åsa Ledin

Sjukhusen i Sverige är slitna och otidsenliga. Ny- och ombyggnationer pågår eller är på gång i alla landsting med totala investeringar på minst 75 miljarder kronor kan man läsa i Dagens Samhälle.

Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten, lyfter upp problematiken kring logistiken. -Vi brukar säga att vi är Västerbottens största flyttfirma. Det är ett dilemma att vi inte kan stänga på grund av ombyggnad och välkomna patienterna tillbaka om fyra år när allt är klart.

Svårigheten med logistiken i sjukhusområden är väsentlig, men det är även de förseningar och de merkostnader som uppstår under byggets gång. Östra Sjukhuset i Göteborg är ett område under ständig förändring och på grund av trångboddhet och svår logistik används moduler i stor utsträckning. Det faktum att allt redan är byggt och förberett invändigt när modulerna monteras underlättar en smidig byggprocess och att kunden har en fast månadshyra av lokalerna är en stor trygghet.

Expandia har ett flertal paviljonger vid Östra Sjukhuset som både används som rena kontorsytor men även specialbyggda moduler där både kirurgmottagning och förlossningsverksamhet pågår. Det är moduler som klarar de strängaste kraven på tillgänglighet, steril miljö samt larm- och kallelsesystem som integrerats med befintliga system.

Läs artikeln på Dagens Samhälle, Hans Perkiö, 22 nov

eller se fler exempel där Expandias kontorsmoduler löst platsbristen.


Landets sjukhus rustas för miljarder

Sjukhusen i Sverige är slitna och otidsenliga. Ny- och ombyggnationer pågår eller är på gång ...

Läs mer

Förlossningsakut i Expandias moduler

Östra sjukhuset i Göteborg hyr för närvarande två tillfälliga byggnader från Expandia. Kirurgmottagningen har haft ...

Läs mer

Vi växer, vill du vara med?

Har du goda byggkunskaper och vill vara delaktig i hela byggprocessen? Expandias medarbetare värderar trivsel ...

Läs mer

NU ERÖVRAR VI FINLAND!

I några år har vi med intresse bevakat den finska marknaden. En expansion handlar mycket ...

Läs mer

BRIST PÅ ÄLDREBOENDEN

Totalt 116 kommuner har underskott på platser på äldreboenden, och nybyggandet går för långsamt visar ...

Läs mer