tillfälligt äldreboende

Platsbrist hotar om inga fler äldreboenden byggs

Åsa Ledin

De äldre i Uppsala blir allt fler. Inom en tioårsperiod kommer antalet personer över 80 år ha ökat med 50 procent. Redan om fem år är situationen sådan att antalet äldreboenden inte räcker till när platsbehovet skjuter i höjden, skriver Uppsala Nya Tidning.

Bostads- och lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg av äldre i Uppsala visar att det inte råder någon platsbrist just nu men därefter väntar en explosionsartad demografisk utveckling. Prognosen som äldreförvaltningen gjort visar att det behövs 1 000 nya platser fram till är 2030. Redan om fem år, 2024, har antalet platser slagit i taket.

I dagsläget ser det ut som om de privata vårdgivarna måste stå för en stor del av de tillkommande platserna för att täcka behovet. Caroline Hoffstedt, ordförande i äldrenämnden, menar på att det är en osäkerhetsfaktor kring hur stor andel som privata initiativ verkligen kommer att realiseras. Det är därför vi behöver en bra planering med täta uppdateringar om hur läget ser ut, säger hon.

Hon poängterar att det inte bara handlar om planeringen för nya äldreboenden. Samma konkreta planering behövs också för serviceboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. Just biståndsbedömda trygghetsboenden är nytt efter ett regeringsbeslut och är en lösning som kommunen vill satsa mer på.

Läs hela artikeln på Uppsala Nya Tidning, 2019-01-30
Av Anna Hellberg

Bostadsmoduler för direkt leverans

Expandia har ett färdigt boendekoncept för äldreboenden. Snabba modullösningar som kommer snabbt på plats och hyrs för en kortare eller längre period. Se här hur de ser inuti

kök i bostadsmodul 3D
bostadsmodul sovrum 3D

Äntligen har sommaren kommit, njut av den!

Vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners för ett fint samarbete under året.

Läs mer

Mot ett cirkulärt flöde - Hållbarhetsrapport 2019

- När jag ser tillbaka på året som gått så är det tydligt att 2019 ...

Läs mer

Sju av tio i akut behov av nya skollokaler

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för ...

Läs mer

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I höstas invigde Expandia en ny renoveringshall i skånska Stidsvig för att effektivt kunna återanvända ...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt år

Med några dagar kvar av 2019 så vill vi passa på att tacka alla kunder ...

Läs mer