tillfälligt äldreboende

Platsbrist hotar om inga fler äldreboenden byggs

Åsa Ledin

De äldre i Uppsala blir allt fler. Inom en tioårsperiod kommer antalet personer över 80 år ha ökat med 50 procent. Redan om fem år är situationen sådan att antalet äldreboenden inte räcker till när platsbehovet skjuter i höjden, skriver Uppsala Nya Tidning.

Bostads- och lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg av äldre i Uppsala visar att det inte råder någon platsbrist just nu men därefter väntar en explosionsartad demografisk utveckling. Prognosen som äldreförvaltningen gjort visar att det behövs 1 000 nya platser fram till är 2030. Redan om fem år, 2024, har antalet platser slagit i taket.

I dagsläget ser det ut som om de privata vårdgivarna måste stå för en stor del av de tillkommande platserna för att täcka behovet. Caroline Hoffstedt, ordförande i äldrenämnden, menar på att det är en osäkerhetsfaktor kring hur stor andel som privata initiativ verkligen kommer att realiseras. Det är därför vi behöver en bra planering med täta uppdateringar om hur läget ser ut, säger hon.

Hon poängterar att det inte bara handlar om planeringen för nya äldreboenden. Samma konkreta planering behövs också för serviceboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. Just biståndsbedömda trygghetsboenden är nytt efter ett regeringsbeslut och är en lösning som kommunen vill satsa mer på.

Läs hela artikeln på Uppsala Nya Tidning, 2019-01-30
Av Anna Hellberg

Bostadsmoduler för direkt leverans

Expandia har ett färdigt boendekoncept för äldreboenden. Snabba modullösningar som kommer snabbt på plats och hyrs för en kortare eller längre period. Se här hur de ser inuti

kök i bostadsmodul 3D
bostadsmodul sovrum 3D

Att bygga team, relationer och skapa en drömarbetsplats

Att växa snabbt, följa med i samhällsutvecklingen och fortsätta engagera medarbetarna så att den fina ...

Läs mer

Sveriges snabbaste skola – nu klar för inflyttning

I mars 2017 tog utbildningsnämnden beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga ...

Läs mer

Ny paviljong löser skolkrisen på Norrmalm

Enligt befolkningsprognoser kommer invånarna i Norrmalms stadsdelsområde i åldrarna 6–15 att öka med drygt 600 ...

Läs mer

Expandia - en av Sveriges superleverantörer

Den offentliga marknaden fortsätter att växa och uppgick i fjol till över 830 miljarder kronor, ...

Läs mer

Försämrad ekonomi för Sveriges kommuner

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner ...

Läs mer