Herrängens skola

Älvsjö

Herrängens skola

Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Placering: Älvsjö
Bruttoarea: 1210 kvm
Uppvärmning: El
Verksamhet: Tillfällig skola
Modultyp: S2000
Antal moduler: 42
Inflyttningsår: 2014
Älvsjö stod inför två utmaningar: dels hade man stora elevkullar i stadsdelen så det var brist på skolplatser och dels var den permanenta byggnaden sliten och i behov av renovering. Därför behövdes ersättningslokaler under tiden den befintliga skolan utökades och renoverades. Expandias S2000-moduler löste problemet. 42 st moduler på totalt 1 210 m2 bildade två paviljonger i två våningar. Modulerna försågs med sadeltak och målades i en enhetlig kulör för att passa in i områdets karaktär. Hösten 2018 stod den permanenta byggnaden färdigrenoverad och Expandias paviljonger demonterades. Att modulerna är byggda efter ett system möjliggör snabb demontering och återställning för att kunna hyras ut igen och bilda nya skolor där behovet finns.

Bilder

Karta

Planritning