Herrängens skola

Älvsjö

Herrängens skola

  • Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
  • Placering: Älvsjö
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Tillfällig skola
  • Bruttoarea: 1210 kvm
  • Modultyp: S2000
  • Antal moduler: 42
  • Inflyttningsår: 2014
Älvsjö stod inför två utmaningar: dels hade man stora elevkullar i stadsdelen så det var brist på skolplatser och dels var den permanenta byggnaden sliten och i behov av renovering. Därför behövdes ersättningslokaler under tiden den befintliga skolan utökades och renoverades. Expandias S2000-moduler löste problemet. 42 st moduler på totalt 1 210 m2 bildade två paviljonger i två våningar. Modulerna försågs med sadeltak och målades i en enhetlig kulör för att passa in i områdets karaktär. Hösten 2018 stod den permanenta byggnaden färdigrenoverad och Expandias paviljonger demonterades. Att modulerna är byggda efter ett system möjliggör snabb demontering och återställning för att kunna hyras ut igen och bilda nya skolor där behovet finns.

Bilder

Midlertidig skole
Provisorisk skole
Utvendig bilde tatt fra plan 2
To paviljonger koblet sammen med passasje under tak
Garderobe i skolemoduler
Midlertidig skole med saltak
Midlertidig skole
Midlertidige lokaler klare til bruk
Midlertidige moduler, utvendig passasje

Karta

Planritning

Plantegning
Plantegning