akut brist på skollokaler

Sju av tio i akut behov av nya skollokaler

Åsa Ledin

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning publicerad av Skolvärlden.

– Många av dagens skolor är mycket slitna med stort underhållsbehov. I dag fixar man ofta bara det mest akuta med resultat att skolorna förfaller ytterligare, säger Magnus Henell, LR:s huvudskyddsombud i Norrköpings kommun.

Ungefär var tredje lärare anser att dåliga lokaler är ett av de absolut största arbetsmiljöproblemen i skolan, visar en undersökning bland 6 360 lärare (varav 58 procent svarade) som ingår i LR:s lärarpanel.

– Problemen kan bland annat bero på att lokalerna är slitna, dåligt underhållna, för små eller inte ändamålsenliga, säger Erik Ekström som är ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

Pierre Raquette, SO-lärare på Pettersbergsskolan i Västerås och huvudskyddsombud för LR, berättar att flera av kommunens äldre skolor under de senaste åren har renoverats och rustats upp.

– Samtidigt finns det skolor vars underhåll är eftersatt. Det börjar också bli ordentligt trångt på vissa enheter och allt fler elever i klasserna, ofta i lokaler som inte är byggda för så många människor. Framför allt i samband med årstidsväxlingar har vi på en del skolor problem med ventilationen.

Enligt en undersökning av branschorganisationen Svensk ventilation som publicerades i höstas, är det bara tre av tio kommuner som under de senaste tre åren genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samtliga skolor trots att det är ett lagstadgat krav.

I var fjärde kommun fick minst 25 procent av skolorna anmärkning eller icke godkänt vid den senaste ventilationskontrollen.

– När det gäller skollokalerna brukar det framför allt vara två områden som är problematiska. Det ena är luftkvaliteten. Det är inte ovanligt att det i klassrummen och andra skollokaler är för mycket folk i förhållande till vad ventilationen klarar av. Följden kan bli sämre luftkvalitet, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

– Det andra problemområdet är bra rutiner för underhåll och drift, inte minst kontroll av städkvaliteten.

 

Har kommunerna råd att bygga nya skolor med tanke på deras tuffa ekonomiska läge?

– Det är ett tufft läge för kommunerna att skapa de utbildningsplatser som behövs. Många skolor behöver byggas renoveras eller byggas om. Vi ser att det pågår ett stort antal investeringsprojekt i hela landet och det är viktigt att dessa är genomtänkta och utgår ifrån ett pedagogiskt perspektiv. Kommunerna har inget val, det behöver byggas och det blir dyrt att bygga fel.

Akut brist på skollokaler

Text: Mikael Bergling
Läs hela artikeln på skolvärlden.se


Äntligen har sommaren kommit, njut av den!

Vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners för ett fint samarbete under året.

Läs mer

Mot ett cirkulärt flöde - Hållbarhetsrapport 2019

- När jag ser tillbaka på året som gått så är det tydligt att 2019 ...

Läs mer

Sju av tio i akut behov av nya skollokaler

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för ...

Läs mer

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I höstas invigde Expandia en ny renoveringshall i skånska Stidsvig för att effektivt kunna återanvända ...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt år

Med några dagar kvar av 2019 så vill vi passa på att tacka alla kunder ...

Läs mer