• TÄNK HÖGT

  Med Expandia S3000 lanserar vi vår första första skolmodul i tre våningar. Den är skapad för att ni ska få allt utrymme ni behöver, oavsett plats. Markyta är en bristvara som även innebär stor kostnad. Därför är framtiden att bygga på höjden. Med tre våningar får ni 50% mer yta på samma mark.

 • TÄNK HÖG KONCENTRATION

  En behaglig ljudmiljö är oerhört viktigt för en kunna koncentrera sig. Med S3000 har vi med genomgående solida material och ljudabsorption skapat en akustik som bidrar till en lugn och trivsam miljö för alla i skolan.

 • TÄNK HÖG TRIVSEL

  S3000 har en skolmiljö att längta till. Klassrummens fönster går från tak till golv vilket ger ett bättre ljusinsläpp som skapar en luftig och ljus atmosfär. Dimbara LED-armaturer gör att ni kan anpassa ljusstyrkan efter behov. Allt för att hjälpa till att hålla eleverna pigga och alerta.

 • TÄNK HÖG LUFTKVALITÉT

  Bra luft gör en alert och skärpt och är något som bör vara självklart i en modern skola. Därför har vi till S3000 skapat en helt ny ventilationsanläggning med mycket högre kapacitet och jämnare spridning.

 • TÄNK HÖG EFFEKTIVITET

  Vi har genomgående haft energieffektivitet i åtanke när vi utformat S3000. Både för miljön och ekonomins skull, men även för att du ska må bra när du nyttjar våra skolmoduler och dess egenskaper. Allt som allt är S3000 kanske marknadens mest energieffektiva produkt.

 • TÄNK HÖG SÄKERHET

  Det sista någon ska behöva tänka på när de går till skolan är säkerhet. Därför är säkerheten i S3000 den bästa vi någonsin haft. Modulen klarar snölastzon 4,5 och kan stå emot snön i Sveriges nordligaste delar. Konstruktionen är även hårt brandtestad och godkänd som klass BR1 av SP Fire.

Modulsystem S3000

NÄSTA GENERATIONS MODULSYSTEM

Expandia S3000 är skapad för att ni ska få allt utrymme ni behöver, oavsett plats. Våra kunders önskemål och framtidens krav har tillsammans styrt utformningen av vår mest moderna skolmodul hittills. Resultatet är en gedigen byggnad som tack vare sin unika konstruktion känns mer permanent än tillfällig. I S3000 har vi höjt nivån på allt, tänk hög kvalité, tänk hög trivsel, tänk hög säkerhet. Välkommen till framtidens skollokal.

Planlösningar

Att kunna koncentrera sig är nyckeln till framgång i skolan, därför har vi fokuserat på stora ljusinsläpp, lugn och tyst inlärningsmiljö och fantastisk ventilation. Planlösningen är utformad för att vara så lättmöblerad som möjligt vilket våra kunder ser som en viktig fördel. Självklart finns det stora möjligheter till variation i utformningen av era lokaler.

Utrustning & tillval

Våra skolmoduler är standardutrustade med det mesta som krävs för bedriva skolverksamhet för kortare eller längre tid.

I klassrummen finns komplett AV-utrustning, whiteboard och anslagstavla. Lokalerna är ljusa och luftiga, anpassade för att ge bra ljudabsorption och ordentlig allmänbelysning.

Till entrén kommer man via en trappa och för de som behöver finns också en ramp med handledare. Över entrédörren sitter ett skärmtak som skydd och belysning som kan skötas via skymningsrelä.

 • Teknisk beskrivning S3000

  MODULMÅTT

  Modulyttermått;
  BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

  Invändig takhöjd 2,7m.

  VENTILATION

  Ventilation via enhetsaggregat, dimensionerat för minimum 30 personer. Placerat i Entré/Korridor. Aggregatet har inbyggda filter för till- och frånluft och värmeväxlare. Rum har kanaliserad till och frånluft.

  UPPVÄRMNING /INOMHUSKLIMAT

  Uppvärmning sker med skyddsjordade lågtempererade el-radiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat.

  I förskolor även varma golv via komfortvärme i större del av allrum, lekrum och entré.

  SOLAVSKÄRMNING

  Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

  BELYSNING

  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux via led-armaturer monterade mot undertak. Dimbar belysning på klassrums-/allrumssida. Fast belysning med närvarostyrning entré-/korridorsida.

  I WC och städutrymme led-armatur.

  Utomhusbelysning i led över entrédörr tänds antingen via strömbrytare och/eller skymningsrelä.

  AKUSTIK

  Takskivor i skolsal och grupprum är av fabrikat Knauf Danoline typ
  Tectopanel Tangent med ljudabsorptionsfaktor bättre än 0,6 alfa P enligt 
  Gyproc AB.

  Varje skolsal är utrustat med en ljudabsorberande anslagstavla av typen Lintex EDGE WALL.
  Korridorerna är försedda med stegljudsdämpande mattor.

  EL-INSTALLATION

  Varje skolenhet ansluts med elkabel dimensionerat för 32 Amp belastning. Huvudsäkring i byggnaden för 25 Amp belastning.

  Modulerna är inbördes sammankopplade i modulskarv med skarvdon dolda bakom demonterbar panel på hjärtväggen.

  Förskola: Bör ha en huvudsäkring på 32 Amp.

  GRUNDLÄGGNING /

  SOCKELINKLÄDNAD

  Grundläggning utgörs av 5 st. längsgående bärlinor av trä enl. objektsspecifik grundläggningsritning.

  Mellan modul och mark inklädes den ventilerade grunden med Minerit alternativt solitt trä.

Kontorsmoduler från Expandia
Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra skolpaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Referenser

Herrängskolan

Stockholm
Renovering och utökning av befintlig skola gjorde att Expandias tillfälliga paviljonger blev ett bra ersättningsalternativ under byggtiden.
Läs mer
Expandia skolmoduler S3000

Ekens skola

Hammarby sjöstad
Ekens skola mitt i Hammarby Sjöstad är ett fantastiskt exempel på hur en skola för 450 elever snabbt byggs upp i tre våningar utan att kännas det minsta tillfällig.
Läs mer

Solbergaskolan

Hägersten
Den gamla skolan i Solberga hade blivit för liten och behövde dessutom renoveras. Snabbt och enkelt kunde Expandias skolmoduler ge plats för 8 skolsalar med tillhörande grupprum.
Läs mer
modulskolan_hultsberg_S2000

Hultsbergsskolan

Karlstad
Hultsbergsskolan i Karlstad byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan renoverades.
Läs mer
Skolbarack Årstaskolan Expandia moduler

Årstaskolan

Gullmarsplan, Stockholm
Expandias första S3000 skolpaviljong i tre våningar byggdes sommaren 2017 vid Gullmarsplan i Stockholm för att täcka Årstaskolans stora behov av extra elevplatser.
Läs mer