• En fyrkantig idé som är helt cirkulär

  För oss är det viktigt att våra lokaler är så hållbara som möjligt. Här kan du läsa mer om vår cirkulära modell och vårt hållbarhetsarbete.

Alla påverkas av plötsliga förändringar. Förändringar som är omöjliga att planera för. Därför skapades Expandia. Vi vill erbjuda tillfälliga lokaler för att verksamhet av olika slag ska kunna hantera det oväntade. Men vi vill också att det ska gå att göra med en lösning som är hållbar. Det är där vårt cirkulära modulsystem kommer in. I mer än 30 år har vi utvecklat ett system där våra moduler går runt genom fyra faser: tillverkning/renovering, montering, drift och demontering. Allt cirkulerar. Inget tillverkas i onödan utan allt skapas för att återanvändas. Alla delar i systemet, som vi år efter år förbättrar och förädlar, tror vi är anledningen till att vi blivit en av Nordens ledande leverantör av tillfälliga lokaler.

Tillverkad i Sverige

Vi har valt att tillverka alla våra moduler i Sverige för att kunna säkerställa kvalitetskrav och minimera långa transporter

Allt går runt

I vårt modulsystem går allting runt. När en kund inte längre behöver sina lokaler renoveras och flyttas modulerna för att kunna användas av någon annan.

expandia NKI

Nöjda kunder

Att våra kunder ska vara nöja är något av det vi drivs allra mest av. Vårt NKI är år 2021 83 % och hela 98 % av våra kunder skulle rekommendera oss till andra.

Används över hela landet

En stor del av Sveriges kommuner använder våra moduler till skolor, vård och boenden runt om i landet

80% återvunnet material

Vår målsättning är att avfall på våra fastigheter ska ha en sorteringsgrad på minst 80 %.

El från solen

Våra moduler går att få med solpaneler på taken och om de producerar mer el än de använder levereras den tillbaka till elnätet

Hållbarhetsrapport

Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom detta område. Här kan du ladda ner vår hållbarhetsrapport där du kan läsa mer om de arbeten vi gjort.

FÖR ETT SAMHÄLLE SOM KLARAR UPP OCH NEDGÅNGAR

Med vårt modulsystem vill vi skapa värde för hela samhället. Vi vill att skolor, boenden, vård och företag ska få tillgång till de lokaler de behöver, även vid tillfällen det inte går att planera för. När det blir fler elever än väntat vill vi att även de ska få tillgång till moderna och säkra skollokaler. När vården har ett ökat behov vill vi att de ska få de resurser de behöver, snabbt och enkelt. Och när företag växer och skapar jobbtillfällen vill vi hjälpa till med lokal, så de kan fortsätta växa.

Alla dessa tillfällen som är svåra att planera för är anledningen till att vi existerar. För det kommer alltid finnas saker som inte går att planera. Vi vill vara med och bygga ett samhälle som klarar upp och nedgångar, och bidra med en lösning för lokaler som är så hållbar som möjligt.

Certifieringar

  Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering utfärdad av Sweden Green Building Council som genom noggranna tredjepartskontroller säkerställer att byggnaden är både hälsosam och hållbar.

  Över 1000 byggnader i Sverige har en Miljöbyggnad-certifiering, allt från bostadshus till skolor och kontor. Vi har certifierat vårt huvudkontor i Västerås för att bevisa hur bra våra svensktillverkade kontorsmoduler står sig i jämförelse med permanenta byggnader både gällande energianvändning, innemiljö och hållbara material.

  Certifieringen innebär en noggrann kontroll av 15 olika indikatorer, bland annat ljud, ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet och termiskt klimat.

  ISO 9001 för kvalitetsledning – säkerställer att Expandia arbetar för effektiva rutiner och processer i verksamheten.

  ISO 14001 för miljöledning – säkerställer att Expandia systematiskt arbetar för att minska sin påverkan på miljön.

  ISO 45001 för arbetsmiljö – säkerställer att Expandia ansvarar för sina medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  Vi är ISO-certifierade genom Intertek, ett företag med många års erfarenhet och stort kunnande inom området.

  Sedan december 2016 är våra moduler även certifierade av SINTEF. Det är en norsk produktcertifiering med höga krav inom bland annat konstruktion, brandsäkerhet, inomhusklimat, energieffektivitet och ljudmiljö.

  För att bli Sintef-certifierad krävs att man grundligt går igenom varje ingående material i produkten för att med säkerhet kunna kontrollera att materialen inte är skadliga för människor i byggnaden eller miljön utanför byggnaden. Sintef kontrollerar även alla ritningar i detaljnivå så att byggnaden är byggtekniskt och konstruktionsmässigt korrekt med goda marginaler. Sintef besöker även våra modultillverkare med jämna mellanrum för att säkerställa att vi följer de ritningar och materialspecifikationer som vi angett.

  Vi har valt att tillverka alla våra moduler i Sverige eftersom det är endast då vi kan ha fullständig kontroll över vår produktion och vet med säkerhet att våra moduler lever upp till de kvalitetskrav vi står för. Även miljön vinner på korta transporter och medvetna materialval och i samråd med våra tillverkare kan vi utveckla produkterna hållbart.

Sponsring

Vi tycker att det är viktigt att vi som företag engagerar oss. Därför har vi valt att stödja organisationer och föreningar som på något sätt arbetar med och för människor. Det är extra viktigt att stödja vår framtid, därför bidrar vi också till organisationer och föreningar för barn och ungdom. Expandia stödjer flera idrottsklubbar runt om i Sverige samt:

Barncancerfonden >
Hjärnfonden >
Barndiabetesfonden >
Svenska Parasportförbundet >