• MER PLATS – SNABBT, ENKELT OCH TRYGGT

  Expandia är en av Nordens största leverantörer av tillfälliga lokaler. Vi erbjuder nyckelfärdiga kontor, skolor, förskolor och boenden helt anpassade efter era behov. Vi kan ordna allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage. Dessutom sköter vi löpande underhåll och service – allt för att vi ska ha nöjda, glada och trygga kunder.

en fyrkantig lösning
som är helt cirkulär

Hela Expandia präglas av en cirkulär affärsmodell där vårt genomtänkta modulsystem är grunden i vår affär. Vi kombinerar och återanvänder våra moduler i flera cykler. Inget skapas kortsiktigt. Allt skapas för att återanvändas. Vår filosofi har i mer än 30 år hjälpt våra kunder och gjort oss till ett av Nordens största uthyrningsföretag av tillfälliga lokaler.

Historik

Expandia startade i liten skala och har genom åren vuxit till ett av Nordens största företag vad gäller uthyrning av tillfälliga lokaler.

• 1987 Verksamheten startas i Malmö

• 1989 Bildas bolaget Expandia Moduluthyrning AB

• 1993 Företaget flyttar till Helsingborg. Tre personer är anställda

• 2002 Etablering av regionkontor Nord i Västerås

• 2004 Köper fastighet i Stidsvig, Klippans Kommun, (HK)

• 2007 Etablering av säljkontor i Kungsbacka

• 2008 Huvudkontoret flyttas till Västerås. Expandia har vuxit till 17 medarbetare och omsätter ca 250 mkr

• 2010 Dotterbolag i Norge – Expandia Moduler A/S med placering i Drammen

• 2012 Företaget byter namn till Expandia Moduler AB. Flottan närmar sig 10 000 moduler.

• 2014 Nästa steg i Norden – Dotterbolag i Danmark bildas. Omsättningen passerar 0,5 mdkr.

• 2018 Expandia etablerar sig i Finland, Helsingfors, och anställer där tre medarbetare. Koncernen omsätter över 1 MDKR. Våra moduler klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

• 2019 Vi firar att Expandia fyller 30 år! Vi har vid utgången av året 75 anställda i fyra länder och ca 21000 moduler i flottan.

• 2021 Etablering av säljkontor i Umeå för att möta efterfrågan från Norrlands starka tillväxt.

• 2022 Vi fortsätter vår fantastiska expansion och är nu 95 anställda, har 22 000 moduler i flottan och omsätter närmare 1,3 miljarder kr i koncernen.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom detta område.

För att få oberoende granskningar av vårt arbete så arbetar vi med olika certifieringar. Vi ser det som bevis för ett bra arbete och kan då garantera våra kunder att våra tillfälliga lokaler är trygga att hyra.

Visste du att alla våra moduler är tillverkade i Sverige? Vi tror att en trygg och kontrollerad produktion, väderskyddad tillverkning och hög materialkvalitet ger nöjdast kunder på lång sikt.

Certifieringar

  Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering utfärdad av Sweden Green Building Council som genom noggranna tredjepartskontroller säkerställer att byggnaden är både hälsosam och hållbar.

  Över 1000 byggnader i Sverige har en Miljöbyggnad-certifiering, allt från bostadshus till skolor och kontor. Vi har certifierat vårt huvudkontor i Västerås för att bevisa hur bra våra svensktillverkade kontorsmoduler står sig i jämförelse med permanenta byggnader både gällande energianvändning, innemiljö och hållbara material.

  Certifieringen innebär en noggrann kontroll av 15 olika indikatorer, bland annat ljud, ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet och termiskt klimat.

  ISO 9001 för kvalitetsledning – säkerställer att Expandia arbetar för effektiva rutiner och processer i verksamheten.

  ISO 14001 för miljöledning – säkerställer att Expandia systematiskt arbetar för att minska sin påverkan på miljön.

  ISO 45001 för arbetsmiljö – säkerställer att Expandia ansvarar för sina medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  Vi är ISO-certifierade genom Intertek, ett företag med många års erfarenhet och stort kunnande inom området.

  Sedan december 2016 är våra moduler även certifierade av SINTEF. Det är en norsk produktcertifiering med höga krav inom bland annat konstruktion, brandsäkerhet, inomhusklimat, energieffektivitet och ljudmiljö.

  För att bli Sintef-certifierad krävs att man grundligt går igenom varje ingående material i produkten för att med säkerhet kunna kontrollera att materialen inte är skadliga för människor i byggnaden eller miljön utanför byggnaden. Sintef kontrollerar även alla ritningar i detaljnivå så att byggnaden är byggtekniskt och konstruktionsmässigt korrekt med goda marginaler. Sintef besöker även våra modultillverkare med jämna mellanrum för att säkerställa att vi följer de ritningar och materialspecifikationer som vi angett.

  Vi har valt att tillverka alla våra moduler i Sverige eftersom det är endast då vi kan ha fullständig kontroll över vår produktion och vet med säkerhet att våra moduler lever upp till de kvalitetskrav vi står för. Även miljön vinner på korta transporter och medvetna materialval och i samråd med våra tillverkare kan vi utveckla produkterna hållbart.

  UC är marknadens ledande affärs- och kreditinformationsföretag, som har tagit fram ett unikt kreditvärderingssystem som beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Deras modell klassificerar alla företag i riskklass 1 – 5 där riskklass 3 – 5 anses vara kreditvärdiga företag (guld, silver, brons), desto högre siffra desto högre kreditvärdighet.

  Vi är stolta och glada över att ha tagit guld i kreditvärdighet. Detta är ett bevis på att vi håller det vi lovar. Vårt mål har alltid varit att erbjuda högkvalitativa modullösningar och snabb service till våra kunder. Detta certifikat ger oss ytterligare förtroende att fortsätta leverera pålitliga lösningar.

Sponsring

Vi tycker att det är viktigt att vi som företag engagerar oss. Därför har vi valt att stödja organisationer och föreningar som på något sätt arbetar med och för människor. Det är extra viktigt att stödja vår framtid, därför bidrar vi också till organisationer och föreningar för barn och ungdom. Expandia stödjer flera idrottsklubbar runt om i Sverige samt:

Barncancerfonden >
Barndiabetesfonden >
BRIS >
Svenska Parasportförbundet >