• MER PLATS – SNABBT, ENKELT OCH TRYGGT

  Expandia är en av Nordens största leverantörer av tillfälliga lokaler. Vi erbjuder nyckelfärdiga kontor, skolor, förskolor och boenden helt anpassade efter era behov. Vi kan ordna allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage. Dessutom sköter vi löpande underhåll och service – allt för att vi ska ha nöjda, glada och trygga kunder.

en fyrkantig lösning
som är helt cirkulär

Hela Expandia präglas av en cirkulär affärsmodell där vårt genomtänkta modulsystem är grunden i vår affär. Vi kombinerar och återanvänder våra moduler i flera cykler. Inget skapas kortsiktigt. Allt skapas för att återanvändas. Vår filosofi har i mer än 30 år hjälpt våra kunder och gjort oss till ett av Nordens största uthyrningsföretag av tillfälliga lokaler.

Historik

Expandia startade i liten skala och har genom åren vuxit till ett av Nordens största företag vad gäller uthyrning av tillfälliga lokaler.

• 1987 Verksamheten startas i Malmö

• 1989 Bildas bolaget Expandia Moduluthyrning AB

• 1993 Företaget flyttar till Helsingborg. Tre personer är anställda

• 2002 Etablering av Regionkontor Norr i Västerås

• 2004 Köper fastighet i Stidsvig, Klippans Kommun, ( HK )

• 2007 Etablering av Regionkontor Väst i Kungsbacka

• 2008 HK flyttas till Västerås. Expandia har vuxit till 17 medarbetare och omsätter ca 250 mkr

• 2010 Dotterbolag i Norge – Expandia Moduler A/S med placering i Drammen

• 2012 Företaget byter namn till Expandia Moduler AB. Flottan närmar sig 10 000 moduler. Vi är nu 28 medarbetare och omsätter ca 400 mkr

• 2014 Nästa steg i Norden – Dotterbolag i Danmark bildas. Hyresflottan har ökat ytterligare och är nu uppe i 11 000 moduler vilket motsvarar 310 000 kvm uthyrningsyta. Omsättningen passerar 0,5 mdkr.

• 2015 Framgångssagan fortsätter. Expandias flotta passerar 12 000 moduler vilket motsvarar ca 345 000 kvm yta. Koncernen sysselsätter nu 45 medarbetare och når en omsättning över 600 mkr.

• 2016 Efterfrågan på branschens produkter når extrema nivåer. Utveckling av ny produkt, Expandia S3000, genomförs. Expandias flotta närmar sig 14 500 moduler, omsättningen är knappt 800 MKr och koncernen har 49 anställda.

• 2017 Koncernen gör sin största investering i historien och köper nästan 3 000 moduler under året. All time high vad det gäller nyuthyrning och omsättningen är nära en miljard kronor. Koncernen äger och förvaltar nästan 17 000 moduler motsvarande 490 000 kvm och har 58 anställda i tre länder.

• 2018 Expandia etablerar sig i Finland med ett kontor i Helsingfors och anställer där tre medarbetare. Vi gör vår första affär i Finland. Koncernen omsätter över 1 MDKR och har ca 19 500 svensktillverkade moduler vilket motsvarar närmare 560 000 kvm. Antal anställda är nu 74. Våra moduler klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

• 2019 Vi firar att Expandia fyller 30 år! Vi har vid utgången av året 75 anställda i fyra länder och ca 21000 moduler i flottan.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom detta område.

För att få oberoende granskningar av vårt arbete så arbetar vi med olika certifieringar. Vi ser det som bevis för ett bra arbete och kan då garantera våra kunder att våra tillfälliga lokaler är trygga att hyra.

Visste du att alla våra moduler är tillverkade i Sverige? Vi tror att en trygg och kontrollerad produktion, väderskyddad tillverkning och hög materialkvalitet ger nöjdast kunder på lång sikt.

Certifieringar

  Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering utfärdad av Sweden Green Building Council som genom noggranna tredjepartskontroller säkerställer att byggnaden är både hälsosam och hållbar.

  Över 1000 byggnader i Sverige har en Miljöbyggnad-certifiering, allt från bostadshus till skolor och kontor. Vi har certifierat vårt huvudkontor i Västerås för att bevisa hur bra våra svensktillverkade kontorsmoduler står sig i jämförelse med permanenta byggnader både gällande energianvändning, innemiljö och hållbara material.

  Certifieringen innebär en noggrann kontroll av 15 olika indikatorer, bland annat ljud, ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet och termiskt klimat.

  ISO 9001 för kvalitetsledning – säkerställer att Expandia arbetar för effektiva rutiner och processer i verksamheten.

  ISO 14001 för miljöledning – säkerställer att Expandia systematiskt arbetar för att minska sin påverkan på miljön.

  ISO 45001 för arbetsmiljö – säkerställer att Expandia ansvarar för sina medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  Vi är ISO-certifierade genom Intertek, ett företag med många års erfarenhet och stort kunnande inom området.

  Sedan december 2016 är våra moduler även certifierade av SINTEF. Det är en norsk produktcertifiering med höga krav inom bland annat konstruktion, brandsäkerhet, inomhusklimat, energieffektivitet och ljudmiljö.

  För att bli Sintef-certifierad krävs att man grundligt går igenom varje ingående material i produkten för att med säkerhet kunna kontrollera att materialen inte är skadliga för människor i byggnaden eller miljön utanför byggnaden. Sintef kontrollerar även alla ritningar i detaljnivå så att byggnaden är byggtekniskt och konstruktionsmässigt korrekt med goda marginaler. Sintef besöker även våra modultillverkare med jämna mellanrum för att säkerställa att vi följer de ritningar och materialspecifikationer som vi angett.

  Vi har valt att tillverka alla våra moduler i Sverige eftersom det är endast då vi kan ha fullständig kontroll över vår produktion och vet med säkerhet att våra moduler lever upp till de kvalitetskrav vi står för. Även miljön vinner på korta transporter och medvetna materialval och i samråd med våra tillverkare kan vi utveckla produkterna hållbart.

Sponsring

Vi tycker att det är viktigt att vi som företag engagerar oss. Därför har vi valt att stödja organisationer och föreningar som på något sätt arbetar med och för människor. Det är extra viktigt att stödja vår framtid, därför bidrar vi också till organisationer och föreningar för barn och ungdom. Expandia stödjer flera idrottsklubbar runt om i Sverige samt:

Barncancerfonden >
Barndiabetesfonden >
BRIS >
Svenska Parasportförbundet >