Nyheter

Vi växer, vill du vara med?

Har du goda byggkunskaper och vill vara delaktig i hela byggprocessen? Expandias medarbetare värderar trivsel högst i den årliga medarbetarenkäten och nu behöver vi utöka vår personalstyrka. Vill du också trivas på jobbet? Läs mer här.

Läs mer

NU ERÖVRAR VI FINLAND!

I några år har vi med intresse bevakat den finska marknaden. En expansion handlar mycket om rätt tid avseende marknadssituation, personal och konjunktur. Nyligen slog merparten av parametrarna in för oss och från i våras har vi tre personer anställda i dotterbolaget Expandia Moduulit Oy.

Läs mer

BRIST PÅ ÄLDREBOENDEN

Totalt 116 kommuner har underskott på platser på äldreboenden, och nybyggandet går för långsamt visar Boverkets färska bostadsmarknadsenkät som Dagens Samhälle lyft fram i en artikel.

Läs mer