Moduler tillfälliga lokaler Porsnässkolan

Porsnässkolan drabbad av fuktskador – flexibla modullösningar räddar skolmiljön

lana.rasool@expandia.se

Porsnässkolan i Piteå drabbades av omfattande fuktskador. Medan kommunen utreder om skolan ska renoveras eller rivas kommer eleverna att undervisas i moduler från Expandia. – Jag är väldigt imponerad över att allt har klaffat så bra, säger Anders Vikenäs på Piteå kommun.

Flera ur personalen på Porsnässkolan i Norrfjärden i Piteå kommun började må dåligt i vissa delar av skolans lokaler hösten 2021. Då startade Piteå kommun ett miljöärende och en extern skadeutredare undersökte roten till problemet.

I början var misstanken att skolan – som inhyser över 300 elever årskurs 4–9 – hade en begränsad fuktskada, men när delar av golvet öppnades så upptäckte man en större skada orsakad av markfukt. Vid en totaltkontroll av byggnaden, som byggdes under 60- och 70-talet, hittades fuktskador i princip i hela skolan.

– Vi kunde konstatera skador på ytterväggar och golv på grund av markfukt i delar av övningsbyggnaden och i de delar av skolan där personal uppgett att de mått dåligt, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef fastigheter, Piteå kommun, i ett pressmeddelande.

Skolmoduler Porsnässkolan
Skolmoduler Porsnässkolan

1 800 kvadratmeter i 65 moduler

Genom en vunnen upphandling kom Expandia till undsättning för att inhysa eleverna i tillfälliga lokaler. Samtidigt kan kommunen i lugn och ro utreda vad som blir nästa steg för skolan: Totalrenovering eller rivning och nybyggnation på samma plats.

Mellanstadieeleverna flyttade in i Expandias moduler, som placerats vid Backgårdsskolan i Piteå, i oktober 2023. Och under vintern har Expandia byggt en ny högstadieskola intill den fuktskadade skolan.

– Expandias erbjudande uppfyllde de krav vi har på lokalerna och det var mest fördelaktigt både prismässigt och vad gäller andra kriterier. Däribland kvalitet, miljö, akustik och brandsäkerhet, säger Anders Vikenäs, förvaltare på Piteå kommun och fortsätter:

– Redan från början hade vi en gedigen kravspecifikation och i efterhand ville vi göra några justeringar. Det var inga problem för Expandia som kunde lägga till extra moduler. Vi ville också använda vår utrustning till kaféet och NO-salarna, och det löste Expandia på bästa sätt, berättar Anders Vikenäs.

Moduler tillfälliga lokaler Porsnässkolan
Bygga skola Porsnässkolan

Den nya byggnaden för högstadieeleverna består av 65 moduler som monterats ihop till en F-formad skolbyggnad med nio klassrum, NO-salar, grupp-, uppehålls- och lärarrum samt arbetsplatser för lärarna. Totalt omfattar lokalerna 1 800 kvadratmeter i ett våningsplan och är placerad bredvid den nuvarande skolbyggnaden. Under totalt fyra år ska eleverna inhysas i de tillfälliga lokalerna, hela högstadietiden för vissa av eleverna.

– Upphandlingen har varit lite speciell eftersom skolan hade specifika behov som förändrades under processens gång. Men det är inga problem för oss eftersom vår affärsidé är att vara flexibla, säger Tomas Lindgren, säljare på Expandia, och fortsätter:

– Modulerna är nytillverkade och har stora ljusinsläpp, lugn och tyst inlärningsmiljö och mycket bra ventilation. Som alla våra moduler är de tillverkade i Sverige med Moelven som huvudtillverkare.

Jag är väldigt imponerad över att allt har klaffat så bra och är otroligt nöjd med samarbetet.”

Anders Vikenäs, förvaltare på Piteå kommun.

Inflyttning lagom till höstterminen

Modulerna står redan på plats och verksamheten kommer att flytta in under sommaren. Därmed kan högstadieeleverna starta höstterminen i de nya lokalerna. Trots att den fuktskadade skolan är i stort behov av renovering, är matsalen i bra skick. Eftersom den tillfälliga skolbyggnaden ligger precis bredvid kommer eleverna att kunna äta i matsalen.

Anders Vikenäs på Piteå kommun är nöjd med processen:
– Jag är väldigt imponerad över att allt har klaffat så bra och är otroligt nöjd med samarbetet. Vi har nu anlitat Expandia för totalt fyra modulprojekt. Efter att modulerna åt eleverna på mellanstadiet var färdiginstallerade hade Expandia en uppföljning. De utvärderar hur allt fungerat tillsammans med kunden och tar kundnöjdheten på största allvar.

Samtidigt som Piteå kommun utreder Porsnässkolans framtid, för de en dialog med elevernas föräldrar.
– Vi har haft kontinuerliga möten med vårdnadshavarna, och över lag har de varit nöjda med informationsflödet, säger Anders Vikenäs.

Tomas Lindgren på Expandia avslutar:
– Det känns bra att kunna erbjuda den här lösningen till eleverna under tiden som skolan renoveras.

Skolmoduler Porsnässkolan
Skolmoduler Porsnässkolan