Hållbarhetsrapport 2023

Tillväxttro trots utmaningar

lana.rasool@expandia.se

2023 var ett utmanande år för modulbranschen generellt. Priserna inom branschen påverkas dessvärre av kortsiktiga ägarintressen hos några av våra branschkollegor, vilket drivit branschen till en negativ prisspiral. Vi inser att utmaningarna med prisbilden kommer hålla i sig 2024 vilket betyder att kommande år kräver stort inslag av kreativitet och vågade beslut. Trots stora utmaningar i närtid ser vi mycket ljust på framtiden där vår affärsmodell kanske är den mest cirkulära i det nordiska näringslivet som därtill fyller en mycket stor samhällsnytta.

Moduler speglar ett samhälle i förändring

Samhället utvecklas konstant och verksamheter förändras. Med kort varsel kan en modullösning anpassad till verksamheten och dess unika behov vara på plats. När behovet av lokalerna inte längre finns monteras de ned och marken, liksom modulerna, kan användas för annat ändamål.

Resurseffektiv materialanvändning

Ett viktigt led i hållbarhetsarbetet mot det cirkulära är samarbetet med Expandias leverantörer. Stort fokus läggs på att påverka och stödja leverantörerna att ta tillbaka spill så att det kan återanvändas i produktionen. Allt kan inte måttbeställas, det blir ett visst spill från skivor, mattor och annat vid tillverkning och renovering av modulerna. Även materialet i modulerna är en del av ett kretslopp där återvunna material och komponenter som kan användas på nytt prioriteras.

- Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete genom att klicka på knappen nedan.

"Just nu planerar Expandia för att möta framtiden genom att ta fram en ny affärsplan där målet är att fortsätta vara en stabil och lönsam aktör på marknaden. "

Jonas Wallstedt, VD, Expandia Moduler AB.