VÅRDLOKALER MED
HÖG STANDARD

Har ni behov av vårdlokaler med snabb leverans men kräver samtidigt hög standard? Våra moduler är den perfekta lösningen. De kan anpassas till allt från vårdcentraler och sjukhus till omsorgsboenden för olika typer av behov. Vi har lång erfarenhet och kan leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller sjukhus höga krav gällande allt från sterila miljöer till hårda tillgänglighetskrav.

Ska vi kolla på din 
mark tillsammans?

Vi kommer gärna ut och ritar och funderar på plats. Självklart utan någon kostnad. Det är alltid enklare att hitta en bra lösning när vi sett och upplevt platsen ni tänkt bygga på. Vi ses!

Ett enkelt sätt att förbättra en vårdverksamhet

Med Expandias moduler är det enkelt att göra en vårdverksamhet bättre. Här ser du några exempel på färdiga paket med våra moduler.

Vårdrum

Vårdrum á 27 kvm i korridor, varje rum har egen RWC och vask, kan lätt kompletteras med gemensamhetsytor och personalutrymmen

vaccinationslokaler att hyra

Vaccination/provtagning

Komplett vaccinationsenhet med många små rum samt personalytor med kök och egen entré

Undersökningsrum att hyra

Undersökning/provtagning

Tillfällig vårdcentral eller provtagningsenhet. Tre mindre undersökningsrum samt omklädning för personal