Ekens skola

S3000, Skola
När städerna förtätas ställs det höga krav att byggtiden ska vara kort och smidig. Modulbranschens styrka är att lokalerna kommer färdiga och snabbt monteras ihop utan att störa den omgivande miljön. Ekens skola mitt i Hammarby Sjöstad är ett fantastiskt exempel på hur en skola för 450 elever snabbt byggs upp i tre våningar utan att kännas det minsta tillfällig. 117 st. helt nytillverkade S3000-moduler ger plats åt 20 klassrum, fullt utrustade NO-, slöjd-, och hemkunskapssalar, bildsalar och bibliotek. Dessutom inhyser den administrativa ytor ett stort tillagningskök och en matsal på 270 kvm. Skolmodulerna monterades under tre veckor och färdigställdes sedan invändigt på 4 månader och stod klar för inflyttning juni 2018.