Skillingaryds vårdcentral

Skillingaryds vårdcentral

  • Kund: Region Jönköping län
  • Bruttoarea: 1178 kvm
  • Modultyp: K10
  • Antal moduler: 49
  • Avtalstid: 4 år
  • Inflyttningsår: 2023

Vårdcentralen Bra Liv i Skillingaryd har haft långvariga problem med vattenläckage och mögelskador. För att lösa dessa utmaningar behövde de en snabb och effektiv lösning. Verksamheten har nu flyttat till en tillfällig vårdcentral från Expandia, som de kommer att hyra under fyra år. Denna lösning möjliggör för de att fortsätta erbjuda vårdtjänster till sina patienter utan avbrott, samtidigt som de kan arbeta på att lösa problemen på den permanenta vårdcentralen.

"Det känns som vi har fått en helt ny vårdcentral!" - Alexandra Sandberg, Distriktssköterska.

Modullösningen består idag av 49 st K10-moduler med mottagningsrum, undersökningsrum, behandlingsrum/kirurgi, akutrum, väntrum, personalrum, etc.

”Här är det ljust och fräscht med gott om fönster och dagsljusinfall. Det känns naturligtvis jättebra att veta att både medarbetare och vårdsökande nu vistas i lokaler som inte påverkar hälsan negativt.” - Ann-Christin Roos, Verksamhetschef.

Bilder

Planritning