Vidingehem Bo

Växjö

Vidingehem Bo

  • Kund: Vidingehem AB
  • Placering: Växjö
  • Verksamhet: Tillfälligt vård- och omsorgsboende
  • Bruttoarea: 2765 kvm
  • Modultyp: B2000
  • Antal moduler: 96
  • Avtalstid: 59 månader
  • Inflyttningsår: 2008
Växjö kommun hade år 2007 brist på vårdplatser för äldre och man beslöt att bygga ett modulboende som bedrevs av privat aktör. Samtidigt påbörjades också ett bygge av ett permanent äldreboende bredvid. 96 st. B2000-moduler från Expandia bildade 34 st. lägenheter i två våningar med generösa gemensamhetsutrymmen och separat personaldel. Modulerna hyrdes i fem år och förlängdes sedan i ytterligare 3 år innan kommunen löst lokalbristen på annat sätt och de tillfälliga boendemodulerna kunde lämnas tillbaka till Expandia.

Bilder

Boligpaviljong
aldreboende_paviljong
Midlertidig gamlehjem
boendemoduler modulboende
Boligpaviljong
tillfälligt äldreboende
Boligmoduler

Planritning

Plantegning 1
Plantegning