Förskolan Storseglet

Henriksdal

Förskolan Storseglet

Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Placering: Henriksdal
Bruttoarea: 1700 kvm
Uppvärmning: Värmepump luft/vatten
Verksamhet: Tillfällig förskola
Modultyp: S2000/K2000
Antal moduler: 58
Inflyttningsår: 2013
Det populära bostadsområdet Henriksdal fick snabbt brist på förskoleplatser och sommaren 2013 hyrde SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in 58 st. Expandiamoduler för att möta behovet. Expandia har sedan 2008 varit upphandlad ramavtalsleverantör åt SISAB och Förskolan Storseglet är ett bra exempel på en tillfällig förskola där verksamheten snabbt kan komma igång och fungera perfekt medan den långsiktiga utbyggnaden och planeringen av stadsdelen fortskrider. 58 st S2000- och K2000-moduler bildar en förskola med tre huskroppar i två plan med platsbyggda slussar emellan. Här har man valt utvändiga loftgångar där varje avdelning har egen entré och kapprum. Förskolan Storseglet har, förutom 10 förskoleavdelningar, tillagningskök, matsal och personaldel.

Bilder

storseglet dagismoduler

Karta

Planritning