Skebäcks vårdcentral

Örebro

Skebäcks vårdcentral

  • Kund: Länsgården Fastigheter AB
  • Placering: Örebro
  • Verksamhet: Tillfällig mödravård- och barnavårdscentral
  • Bruttoarea: 350 kvm
  • Modultyp: K10
  • Antal moduler: 14
  • Avtalstid: 36 månader
  • Inflyttningsår: 2019
Skebäcks vårdcentral ligger vackert beläget intill Wadköping och Skytteparken i Örebro. Redan 2014 ställdes Expandias moduler dit för att fungera som tillfällig mödravårdscentral och barnavårdscentral men 2019 behövdes modulerna flyttas eftersom marken behövdes till en tillbyggnad av den permanenta vårdcentralen. I samband med detta moderniserades och renoverades modulerna invändigt och är nu ihopbyggda med befintlig permanent byggnad. De 14 K10-modulerna fungerar idag som MVC och BVC med samtalsrum, kontor och förråd.

Bilder

vårdcentral i moduler skebäck
Expandia vårdmoduler
Mottagningsrum vårdmoduler
Skebäck vårdcentral
Tillfällig vårdcentral
Tillfällig vårdmottagning
Undersökning vård Expandia
Vårdcentral i moduler
Vårdmoduler skebäck
väntrum tillfällig vårdcentral

Karta

Planritning

skebäck vårdcentral planritning