Akademiska Hus

Stockholm

Akademiska Hus

  • Kund: Akademiska Hus
  • Placering: Stockholm
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Kontor och föreläsningssalar
  • Bruttoarea: 730 kvm
  • Modultyp: K2000
  • Antal moduler: 26
  • Inflyttningsår: 2012
I Frescati Hage på Norra Djurgården i Stockholm har Akademiska Hus kontorslokaler och undervisningsbyggnader. En paviljong från Expandia hyrs tillfälligt in för att ge plats åt 20 kontorsplatser och tre stora föreläsningssalar. 26 kontorsmoduler av modultyp K2000, totalt 730 kvm, bildar en tvåvåningsbyggnad med sadeltak och vit träpanel som fint smälter in i det gamla universitetsområdet.

Bilder

Midlertidig skole med saltak
Kontormoduler til utleie
Konferansesal med røde stoler i Expandia midlertidige kontormoduler
Midlertidige kontorer med røde stoler
Resepsjon i kontormodul
Korridor i kontorpaviljong K2000
Flyttbare kontorlokaler med saltak
Expandia eksteriør av kontorpaviljong med sittebenker utenfor
Expandia midlertidige kontorer

Karta

Planritning