Akademiska Hus

Stockholm

Akademiska Hus

Kund: Akademiska Hus
Placering: Stockholm
Bruttoarea: 730 kvm
Uppvärmning: El
Verksamhet: Kontor och föreläsningssalar
Modultyp: K2000
Antal moduler: 26
Inflyttningsår: 2012
I Frescati Hage på Norra Djurgården i Stockholm har Akademiska Hus kontorslokaler och undervisningsbyggnader. En paviljong från Expandia hyrs tillfälligt in för att ge plats åt 20 kontorsplatser och tre stora föreläsningssalar. 26 kontorsmoduler av modultyp K2000, totalt 730 kvm, bildar en tvåvåningsbyggnad med sadeltak och vit träpanel som fint smälter in i det gamla universitetsområdet.

Bilder

kontorsmoduler för uthyrning
tillfalliga_kontorslokaler_frescati_K2000
reception_kontorsmodul_frescati_K2000
korridor_kontorspaviljong_frescati_K2000
kontorspaviljong_k2000_hyrlokaler

Karta

Planritning