Kronängsskolan

Gässlösa, Borås

Kronängsskolan

  • Kund: Borås stad
  • Placering: Gässlösa, Borås
  • Uppvärmning: Vattenburet
  • Verksamhet: Tillfällig skola och idrottshall
  • Bruttoarea: 6 460 kvm
  • Modultyp: S2000/K2000
  • Antal moduler: 239
  • Inflyttningsår: 2018/2019

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Det är ett viktigt och omfattande arbete som kräver en logistik utöver det vanliga. För att lösa logistiken har Borås stad byggt upp Kronängsskolan, en stor ersättningsskola som Borås grundskoleelever bussas till medan de permanenta skolorna byggs om och rustas upp. Kronängsskolan på Gässlösa är i två plan och har byggts upp i två etapper som två separata byggnader med komplett utrustade storkök, matsalar, slöjdsalar för textil, trä och metall, bibliotek och personalrum. Utöver detta har även två stora idrottstält hyrts in. Omklädningsrum med duschar har man också löst med hjälp av Expandias moduler.

– Under rådande omständigheter är jag mycket nöjd med att vi har hittat en bra och långsiktig lösning för att kunna uppgradera våra skolor under ordnade former och med god kvalitet, säger Grundskoleförvaltningens chef Pär Arvidsson Fäldt.

Bilder

krongängsskolan evakueringsskola
ersättningsskola borås
evakueringsskola kronängsskolan
hyra idrottshall kronängsskolan
hyra idrottstält kronängsskolan
klassrum moderna baracker kronängsskolan
tillfällig matsal
moduler vid Kronängsskolan
expandia slöjdsal trä metall kronängssk
omklädningsrum kronängsskolan
storkök kronängsskolan
textilsslöjd expandia
kronängsskolan modulskola
montage moduler kronängsskolan

Karta

Planritning

kronängsskolan plan1
kronängsskolan plan2
planritning kronängsskolan tält