Centralsjukhuset Karlstad

Centralsjukhuset Karlstad

  • Kund: Region Värmland
  • Uppvärmning: Fjärrvärme
  • Verksamhet: Kirurgmottagning
  • Bruttoarea: 5082 kvm
  • Modultyp: Projektanpassade moduler
  • Antal moduler: 123
  • Avtalstid: 10 år (med option på förlängning upp till 15 år)
  • Inflyttningsår: 2022

Centralsjukhuset Karlstad står inför en stor ombyggnad. För att lösa behovet av en rymlig kirurgklinik på ett snabbt och samtidigt hållbart sätt, har Region Värmland tecknat avtal om en modullösning från Expandia.

Centralsjukhuset Karlstad är Värmlands största sjukhus och tar varje år emot cirka 360 000 patienter och utför ungefär 20 000 operationer. Sjukhuset har en yta som motsvarar 26 fotbollsplaner och består av flera byggnader från olika tidsepoker där några är så gamla att de inte är anpassade för modern sjukvård. Sjukhuset ska därför byggas om och ut för en summa på cirka sju miljarder kronor, ett byggprojekt som väntas pågå i cirka 15 år.

Modullösningen består av tre ljusa och luftiga avdelningar med totalt 78 vårdplatser, fördelade på tre våningsplan. Så gott som samtliga patienter har eget rum.

"Modulerna har specialbyggts i flera olika storlekar av vår samarbetspartner Moelven i deras fabrik i Torsby i Värmland. Det är av yttersta vikt att modulerna lever upp till de högt ställda vårdhygienska kraven på materialval och utförande." - Jacob Wallstedt, kundansvarig på Expandia

Bilder

vård lokaler vårdmoduler moduler tillfälligt sjukhus

Planritning