COWI

Mörby Centrum

COWI

  • Kund: COWI
  • Placering: Mörby Centrum
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Kontor med kök och konferensrum
  • Bruttoarea: 1 344 kvm
  • Modultyp: K2000
  • Antal moduler: 48
  • Avtalstid: 12 mån
  • Inflyttningsår: 2019
Hela Mörby Centrum är under utveckling och sedan byggstarten 2016 har olika etapper byggts om och till. En byggnad som Skandia Fastigheter äger ska totalrenoveras och under byggtiden, som beräknas till ungefär ett år, får hyresgästerna inhysas i Expandias tillfälliga kontorslokaler. Moduler är en viktig byggsten för att stadsutvecklingen ska fungera. Tillfälliga evakueringslösningar behövs när lokaler ska renoveras för att det ska vara möjligt att samtidigt fortsätta med verksamheten i närområdet. Den här kontorspaviljongen är en klassisk 3-våningsbyggnad med en variation av öppna kontorslandskap och enskilda kontorsrum. Den har också flertalet konferensrum, tysta rum och ett stort lunchrum för 63 personer.

Bilder

Tillfällig lokal Mörby
kontor Mörby Centrum, Stockholm
Tillfällig kontorsbyggnad Mörby
Kontorsmoduler Mörby
Trevåningsbyggnad kontor Mörby
Hyra kontor Expandia Stockholm

Karta

Planritning

Mörby centrum kontorspaviljong planritning