Oxelgrenshagens fsk

Södertälje

Oxelgrenshagens fsk

  • Kund: Södertälje kommun
  • Placering: Södertälje
  • Verksamhet: Tillfällig förskola
  • Bruttoarea: 966 kvm
  • Modultyp: S3000
  • Antal moduler: 36
  • Avtalstid: 60 månader
  • Inflyttningsår: 2020
Området Brunnsäng-Grusåsen hade brist på förskoleplatser vilket ledde till att Södertälje kommun tog kontakt med SKR (numera Adda) och handlade upp en tillfällig förskola. Addas ramavtal "Hyresmoduler 2018” omfattar tillfälliga moduler för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. I detta avtal är annonseringsprocess och urvalskriterier redan gjorda vilket innebär att kommunen kan fokusera på behov och leveranstid och gör att upphandlingsprocessen går smidigare och snabbare. Expandias nya modulsystem, S3000 för förskolor, var det prismässigt bästa anbudet och i början av 2020 kunde verksamheten flytta in. Idag är Oxelgrenshagens förskola en populär förskola i två plan härligt omgiven av natursköna områden. Modulbyggnaden har 5 avdelningar samt personalrum och kontor. På nedre plan finns dessutom matsal och tillagningskök.  

Bilder

lekrum förskola
Expandia fasad förskola
Expandia moduler förskola
Expandia Oxelgren utegård
Förskolekök Expandia
Förskolepaviljong oxelgren
Expandia förskolemoduler
Expandia förskolepaviljong lekrum
Expandia modulförskola
korridor i förskola
oxelgren-personalrum-expandia

Karta

Planritning

oxelgrenshagen planritning