Herrhagsgårdens vård- och omsorgsboende

Herrhagsgårdens vård- och omsorgsboende

  • Kund: Falu Kommun
  • Bruttoarea: 3053 kvm
  • Modultyp: B/K2000
  • Antal moduler: 106
  • Avtalstid: 1,5 år (med option på förlängning upp till 3,5 år)
  • Inflyttningsår: 2023

Herrhagsgårdens vård- och omsorgsboende behöver renoveras och var därmed i behov av en snabb lösning. Expandias moduler handlades upp och utgör nu ett tillfälligt vårdboende under tiden arbetet pågår. Avtalet sträcker sig över 18 månader, med möjlighet till förlängning upp till totalt 42 månader.

Herrhagsgården är ett boende för personer med någon form av demensdiagnos eller som är i behov av avlösning, utredning eller korttidsplats.

Modullösningen består av 32 boenden, med separata toaletter och kök. Rummen är utformade med tillgänglighet i åtanke, som till exempel breda dörrar för rullstolar eller gåstöd och anpassade badrum som möjliggör enkel användning för de med rörelsebegränsningar. Genom fönstren i boenderummen kan man se lekande barn från Expandias modulskola tvärs över gatan. Det finns även kontor, omklädningsrum och mat/sällskapsrum för personal.

Lokalerna är placerade tillsammans som en fyrkant. I mitten av lokalerna hittar ni en fin innegård, med färgglada blomsterlådor och en bekväm sittgrupp komplett med ett skyddande parasoll, som blev klar precis i tid för årets midsommarfirande som anordnades av Herrhagsgården.

Bilder

Planritning