Brenntag

Kontor

På grund av en stor ökning av personalgruppen hade Brenntag ett stort behov av mer kontor, mötesrum och matsalar. I samarbete med Expandia hittade man snabbt en lösning som uppfyllde företagets alla önskningar.

Kontorsbyggnaden vid Brenntag består av 40 stycken K2000 moduler motsvarande 1200 m2.  Kontoret byggdes i som två paviljonger på två våningar vardera med en sammanlänkning mellan de två byggnaderna. Byggnaden inrymmer kontor, laboratorier, en gemensam matsal och en driftsavdelning.