Brenntag

Frederikssund

Brenntag

  • Kund: Brenntag Nordic
  • Placering: Frederikssund
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Tillfälligt kontor
  • Bruttoarea: 1152 kvm
  • Modultyp: K2000
  • Antal moduler: 40
  • Inflyttningsår: 2016

På grund av en stor ökning av personalgruppen hade Brenntag ett stort behov av mer kontor, mötesrum och matsalar. Kontorsmoduler från Expandia blev lösningen som uppfyllde företagets alla önskningar.

Kontorsbyggnaden vid Brenntag består av 40 stycken K2000 moduler motsvarande 1200 m2.  Kontoret byggdes i som två paviljonger på två våningar vardera med en sammanlänkning mellan de två byggnaderna. Byggnaden inrymmer kontor, laboratorier, en gemensam matsal och en driftsavdelning.

Bilder

Moduler med hvite fasadeplater
Kontormoduler i Danmark
Midlertidige kontorpaviljonger med paralell oppsetning, sluse som binder de to byggene sammen
Flyttbare kontorlokaler Danmark
flyttbare kontorlokaler Danmark

Planritning

Plantegning Brenntag