Brenntag

Frederikssund

Brenntag

  • Kund: Brenntag Nordic
  • Placering: Frederikssund
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Tillfälligt kontor
  • Bruttoarea: 1152 kvm
  • Modultyp: K2000
  • Antal moduler: 40
  • Inflyttningsår: 2016

På grund av en stor ökning av personalgruppen hade Brenntag ett stort behov av mer kontor, mötesrum och matsalar. I samarbete med Expandia hittade man snabbt en lösning som uppfyllde företagets alla önskningar.

Kontorsbyggnaden vid Brenntag består av 40 stycken K2000 moduler motsvarande 1200 m2.  Kontoret byggdes i som två paviljonger på två våningar vardera med en sammanlänkning mellan de två byggnaderna. Byggnaden inrymmer kontor, laboratorier, en gemensam matsal och en driftsavdelning.

Bilder

Moduler med hvite fasadeplater
Kontormoduler i Danmark
Midlertidige kontorpaviljonger med paralell oppsetning, sluse som binder de to byggene sammen
Flyttbare kontorlokaler Danmark
flyttbare kontorlokaler Danmark

Planritning

Plantegning Brenntag