Luleå tekniska universitet

Luleå

Luleå tekniska universitet

  • Kund: Akademiska Hus
  • Placering: Luleå
  • Verksamhet: Tillfälliga undervisningssalar och kontor
  • Bruttoarea: 11 059 kvm
  • Modultyp: K2000/S3000
  • Antal moduler: 384
  • Avtalstid: 36 månader
  • Inflyttningsår: 2020

En enorm utmaning

Ett av Expandias största och snabbaste projekt någonsin är nu klart och verksamheten är i full gång. Det var sommaren 2019 som Luleå tekniska universitet fick ett plötsligt behov av nya lokaler. Fastighetsägaren Akademiska hus ställde höga kvalitetskrav på ersättningslokalerna i kombination med snabb leveranstid och Expandia kunde med sin modulserie K2000 leva upp till alla förväntningar.

Nyckeln till att hela projektet gick så smidigt var ett genomgående bra samarbete mellan Akademiska hus, Green Cargo och Expandias entreprenörer. Kunden var också otroligt professionell i sin handläggning och drev på projektet vilket möjliggjorde en snabb upphandling och leverans. De hade en bra dialog med kommunens bygglovsavdelning för att påskynda processen och var även lyhörda för Expandias förslag. Genom att hålla sig mycket till standardutförande kunde både kostnader och leveranstid hållas nere.

- Det här projektet var en stor utmaning men vi imponerades verkligen av kundens handlingskraft och även av kommunens bygglovsavdelning. Alla inblandade har verkligen agerat smidigt och snabbt. Det är kanske en klyscha men det är alltid kul att se vad man kan åstadkomma genom bra samarbete, säger Johan Vetterskog, projektansvarig på Expandia

 

384 moduler med en unik transport

Transporten av modulerna till Luleå var unik i sitt slag eftersom de i huvudsak fraktades på tåg. En del i Expandias satsning för att minska utsläppen. 384 moduler fraktades över 100 mil, från fabriken i Värmlandsbro till Luleå. Detta var de första Expandiamodulerna som fraktades på järnväg och något som företaget är ensamma i branschen om att kunna erbjuda. Läs mer om Expandias satsning på tågtransporter här

Totalt är projektet i Luleå på 273 kontorsmoduler och 111 skolmoduler med en totalyta på över 10 000 kvm. 473 kontorsplatser ger rum åt den stora forskarkår som Luleå tekniska universitet inhyser och de många metodsalarna är specialanpassade till vårdprogrammet på universitetet och uppbyggda så att praktiska prov kan genomföras. Till exempel finns det metodsalar för vårdrum och olika omsorgsboenden, alla skapade för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt.

 

Se filmen på transporten och de färdiga lokalerna

Bilder

ltu modulbyggnad
tillfälligt kontor ltu
kontorsmoduler skolmoduler ltu
hyra kontorsmoduler luleå universitet
temporärt kontor
ltu hyra kontor
undervisning i moduler ltu
skolmoduler 3 våningar
undervisningssal vårdmoduler

Karta

Planritning

planritning kontor LTU