Sveaplansskolan

Stockholm

Sveaplansskolan

  • Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB
  • Placering: Stockholm
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Tillfällig skola
  • Bruttoarea: 2 286 kvm
  • Modultyp: S3000
  • Antal moduler: 72
  • Avtalstid: 60 månader
  • Inflyttningsår: 2019
Enligt befolkningsprognoser kommer invånarna i Norrmalms stadsdelsområde i åldrarna 6–15 att öka med drygt 600 personer under de närmaste tio åren. För att möta ökningen av grundskoleelever byggs därför en ny skola där Socialhögskolan, före detta Sveaplans gymnasium, ligger. Men den nya skolan förväntas inte stå klar förrän till höstterminen 2022, så fram till dess hyr Sisab, som förvaltar över 600 skolor i Stockholms kommun, paviljonger av Expandia Moduler. – Det är ett speciellt projekt och det krävdes lite extra, men lokalerna har allt som krävs för att barnen ska kunna undervisas där under de kommande åren, säger Peter Jernberg, projektområdeschef Sisab. – Vi har samarbetat med Expandia Moduler under många år och det har alltid fungerat bra. Att vi valde Expandia Moduler i det här projektet beror på att de är en av våra upphandlade ramavtalsleverantörer och att de kunde anpassa paviljongernas utseende efter den kulturminnesmärkta Socialhögskolan, säger Peter Jernberg.  Den tillfälliga skolan kan husera 360 elever och består av 78 stycken S3000-moduler i två våningar. Den är dessutom utrustad med ett mottagningskök och en rymlig matsal.

Bilder

Sveaplansskolan evakuering
paviljongbyggnation sveaplan
montage av Sveaplansskolan
sveaplansskolan temporär lösning
hyra ersättningslokal
provisorisk skolbyggnad sveaplansskolan
tillfälliga elevplatser sveaplan
dynamisk skola sveaplan
skolbyggnad sveaplan
expandia modulsystem sveaplan
Sveaplansskolan temporär lösning

Karta

Planritning

Plantegning Rebbelberga