Solgläntans förskola

Långaryd, Hylte kommun

Solgläntans förskola

  • Kund: Hyltebostäder
  • Stad: Långaryd, Hylte kommun
  • Bruttoarea: 288 kvm
  • Modultyp: 10 st S2000
  • Avtalstid: 60 månader
  • Inflyttningsdatum: 2016/2017

Det råder brist på förskolelokaler i Hylte kommun och eftersom behoven varierar över tid så är moduler en flexibel och bra lösning som kan variera år från år i storlek.

Solgläntans förskola är en helt fristående paviljong som i dag är uppbyggd av 10 st. S2000-moduler från Expandia. 2016 hyrdes en förskoleavdelning in för att ett år senare kompletteras med ytterligare en. Ett bra sätt att etappvis utöka lokalerna för att följa efterfrågan och lätt att säga upp om behoven ser annorlunda ut efter några år. Solgläntans förskola är i dag två avdelningar i ett plan med plats för 34 barn. Komplett utrustad med kök, kapprumsinredning, skötrum och en härligt stor utegård.

Bilder

Karta

Planritning