Expandia levererar modulbyggnad i fyra våningar på Sahlgrenska

lana.rasool@expandia.se

Byggprojektet Sahlgrenska Life i Göteborg är en miljardinvestering för life science-forskning och framtidens vård. För att lösa behovet av vårdlokaler och kontor under byggprocessen, levererar Expandia två modulhus på totalt cirka 5 000 kvadratmeter i fyra våningar. Byggnaden ska stå på plats i minst tio år – och är en viktig pusselbit för att vårdverksamheten ska fungera som vanligt.

Planen är att Sahlgrenska Life i Göteborg ska bli ett nav för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation – en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden. Ett viktigt mål med projektet är att ny kunskap inom medicin och teknik snabbare ska nå vården och komma patienterna till del. Fokus blir bland annat på biologiska läkemedel och AI inom vård och forskning.

– Inför kommande byggprojekt som planeras på Sahlgrenska sjukhuset behövs det olika former av evakueringslokaler. En del av lösningen är en modulbyggnad, säger Henric Johansson, projektledare på Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning.

Inför kommande byggprojekt som planeras på Sahlgrenska sjukhuset behövs det olika former av evakueringslokaler. En del av lösningen är en modulbyggnad.”

Henric Johansson, projektledare på Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning.

Tillverkning i Torsby i Värmland

Uppdraget att leverera modulbyggnaden gick till Expandia som tidigare haft avtal med Västra Götalandsregionen. Expandia har lång erfarenhet av att leverera lokaler för vårdcentraler och sjukhus, exempelvis Centralsjukhuset i Karlstad.

Byggnaden består av två hus på fyra våningar och en förbindelsegång mellan husen på plan fyra. I ena huset ska administrativ verksamhet flytta in i kontorslokaler, och i det andra huset – som via en kulvert binds ihop med sjukhuset – blir det vårdlokaler för bland annat öron-näsa-hals, kardiologi och logopedi. Totalt monteras och färdigställs 168 specialanpassade moduler, som tillverkades hösten 2023 i Moelvens fabrik i Torsby i Värmland.

Expandia fick uppdraget i februari 2023 – och i november anlände de första modulerna till Sahlgrenska sjukhuset. Kontorshuset står färdigt medan huset med vårdverksamhet färdigställs våren 2024.

 

Hårda krav på lokaler för sjukhus

Robin Sjölin är projektchef på Moelven som tillverkat modulerna och även står för frakt och montering.
– Sjukhusprojekt ställer extra krav på utförandet och även på dialogen med beställaren under projekteringen för att kunna skräddarsy konstruktionen på bästa sätt. Som alla moduler vi tillverkar, är dessa gjorda i trä från svenska skogar, säger han.

Västra Götalandsregionen har genom sin fastighetsförvaltning tecknat hyresavtal med Expandia för minst tio år.

– Modulbyggnaden håller betydligt längre. Modulhusen är byggda på samma sätt som vi bygger permanenta hus. De är lika hållbara, med skillnaden att de är flyttbara, berättar Robin Sjölin.

 

”Stort och viktigt projekt”

Stefan Olofsson, projektledare på Expandia, är nöjd med processen:
– Vi har haft en mycket bra och lösningsorienterad dialog för att komma på plats med modulerna så pass snabbt. Modulerna har väldigt specifika krav vad gäller allt från sterila miljöer till tillgänglighet, larm och brandsäkerhet, och där i princip varje rum är en unik miljö, säger han och fortsätter:

– Själva byggarbetsplatsen är en utmaning eftersom ambulanser och andra fordon, patienter och personal passerar. Men med moduler blir byggtiden på plats relativt kort. Det krävdes markarbeten som Västsvensk markservice ansvarat för på ett föredömligt sätt. De har pålat och byggt en stålbalksgrund under huset som binds ihop med sjukhuset.

Stefan Olofsson sammanfattar:
– Ett stort och viktigt projekt som innehåller många delar och där Expandia är knytpunkten. Vi kommer att sköta förvaltningen under hyresperioden i samarbete med driften på Sahlgrenska. Det är roligt och hedrande att vara med och bidra till sjukhusets fortsatta utveckling.

 

Vill du läsa mer om våra sjukhuslokaler? Klicka här ⬅