Montage

Så samarbetar Expandia med leverantörer för ett cirkulärt byggande

lana.rasool@expandia.se

Expandia arbetar hårt för att material som blir över vid tillverkning och renovering av modulerna ska återanvändas. Tack vare samarbetet med företaget James Hardie, som levererar modulernas fibergipsskivor, kan nu spillet skickas tillbaka för att malas och bli nya skivor. ”100 procent av spillet vi får från Expandia kan användas igen i nya produkter, det känns fantastiskt bra”, säger Peder Jältborn på James Hardie.

Expandias affärsidé är cirkulär – med cirka 22 000 moduler som är tillverkade i Sverige för att återanvändas. När en kund inte längre behöver modulen monteras den ned och renoveras, för att sedan transporteras till nästa kund på en ny plats.

Även materialet i modulerna är en del av ett kretslopp:
– När vi bygger och renoverar våra moduler använder vi maximalt med återvunnet material och komponenter som kan användas på nytt, säger Johan Larsson, produktingenjör på Expandia.

”Påverkar och stödjer leverantörerna”

Ett viktigt led i hållbarhetsarbetet mot det cirkulära är samarbetet med leverantörerna.

– Vi lägger mycket energi på att påverka och stödja leverantörerna att ta tillbaka spill så att det kan användas igen i produktionen. Allt kan inte måttbeställas, det blir ett visst spill från skivor, mattor och annat när vi tillverkar och renoverar modulerna.

Andelen återvunnet material ökar för varje år i Expandias fabriker och renoveringshallar:
– Vårt mål är att 80 procent av avfallet vid våra anläggningar ska återvinnas och bli till nytt byggmaterial. Resten, max 20 procent, går då till brännbart eller osorterat. Inget ska gå till deponi, säger Johan Larsson.

Skivorna optimerar brandsäkerheten

I Expandias boendemoduler sitter i innerväggarna fermacell® fibergipsskivor från tillverkaren James Hardie. Skivorna är gjorda av de naturliga råvarorna gips och återvunna pappersfiber som blandats med vatten och pressats under högt tryck.

– Vi tillsätter inget annat bindemedel än vatten som får gipsen att reagera och omsluta fibrerna. Det resulterar i skivornas mycket höga stabilitet och brandskydd. De bidrar också till god akustik i en träbyggnad, säger Peder Jältborn, ansvarig för industrikunder på James Hardie i Sverige.

Hållbart och ekonomiskt

Tack vare ett intensivt samarbete mellan Expandia och James Hardie, kommer fibergipsskivorna att återvinnas med start i höst. Expandia skickar tillbaka allt spill till James Hardie.
– Vi kommer att mala materialet som Expandia levererar och köra det till vår fabrik där vi tillverkar nya skivor av det pulveriserade materialet. Det känns förstås mycket bra både ur hållbarhetssynpunkt och ekonomiskt. Våra skivor är 100 procent återvinningsbara så allt material går in i produktionen igen, berättar Peder Jältborn.

Utmaningen för James Hardie har varit logistiken: att få alla flöden att fungera så att de kan ta emot och behandla spillet. Peder Jältborn är tacksam över engagemanget från Expandia:

Det rimmar fint med våra hållbarhetsmål om att minimera miljöbelastningen på alla områden. Våra fibergipsskivor är i grunden en bra produkt ur ett hållbarhetsperspektiv – nu minskar vi klimatavtrycket ytterligare med hjälp av Expandia.”

Minskat koldioxidutsläpp med fyra ton

Ett annat exempel på ett samarbete som gynnar det cirkulära, är att Expandia skickar tillbaka allt spill i form av mattkanter till tillverkaren Tarkett. De återanvänder sedan materialet när de gör nya produkter.

– Förutom spillet vid produktionen skickar vi tillbaka använda mattor som ska bytas ut i en modul. Vi sorterar mattorna efter typ och ålder innan vi skickar dem till Tarkett. Det sparar både material och minskar utsläppen av koldioxid, säger Johan Larsson.

Tarkett har dokumenterat att de tog emot 1 785 kilo vinyl- och linoleummattor från Expandia 2022, vilket innebar en besparing på 3 954 kilo koldioxidutsläpp. Utan samarbetet skulle mattorna ha hanterats som brännbart material.

Miljöaspekten viktig vid val av leverantör

Johan Larsson betonar att det cirkulära blir allt viktigare för Expandia vid valet av leverantör.
– Att leverantören tar ansvar för sin produkt och kan se till att hela cirkeln sluts, det väger tungt för oss. Ett exempel är samarbetet med vår fönsterleverantör, vi valde den leverantören med hänvisning till att företaget kunde erbjuda återvinning av sin produkt.