Expandias Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport sammanfattar vårt hållbarhetsarbete under 2019 och är den tredje som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och samtliga bolag i våra verksamhetsländer: Sverige, Norge, Danmark och Finland, omfattas av redovisningen.