Expandias Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport sammanfattar Expandia Moduler ABs (Org. nr 556345-7687) hållbarhetsarbete under 2022 och är den sjätte som upprättats. Redovisningen sker årligen och omfattar våra verksamhetsländer: Sverige, Norge, Danmark och Finland.