Skolan brann på sommarlovet: ”Moduler en bra krisplan”

lana.rasool@expandia.se

Fyra veckor före skolstarten brann en skolbyggnad ner på Elias Fries skola i Hyltebruk i Halland – och ett 40-tal sexåringar stod utan lokaler. På bara några veckor levererade Expandia en modullösning och sexåringarna kunde börja skolan som planerat.

Elias Fries skola i Hyltebruk består av flera trähus grupperade längs en trivsam bygata. Här undervisas ungefär 300 elever upp till årskurs sex. Odlingslotter och växthus bidrar till ”Bullerbykänslan” – skolan har belönats för sin utomhuspedagogik, och har bland annat fått Hylte kommuns miljöpris.

Huset totalförstördes

Natten till 18 juli utbröt en brand i ”Hus 7” där fritidsverksamheten och förskoleklasserna normalt håller till. Ingen person kom till skada, men huset totalförstördes. Det var fyra veckor till skolstarten då ett 40-tal sexåringar skulle börja skolan i lokalerna.
”Det är ju mitt hus, var ska jag nu gå någonstans?” sa 6-åriga Ellie Wanneståhl till Nyheter P4 Halland när hon såg det nedbrunna huset.

Johan Svensson, fastighetschef på Hyltebostäder som förvaltar kommunens fastigheter, var en av dem som fick avbryta sin semester på grund av branden.
– Det är alltid en utmaning att få fram lokaler med kort varsel – mitt under semestern är det extra tufft. Vi hade verkligen kniven på strupen. Det fanns inga permanenta lokaler som alternativ, och vi ville ge barnen en trygg skolstart på skolans område.

Johan kontaktade Expandia direkt efter branden.
– Vi har ett etablerat samarbete med Expandia vilket gjorde allting lättare. För att vara en så liten kommun har vi många modulprojekt – de senaste åren har vi haft över 15 olika avtal med Expandia, och är väldigt nöjda med samarbetet och deras leveranser.

"Moduler är en flexibel och praktisk lösning när behov av lokaler uppstår med kort varsel. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt att hyra moduler medan man till exempel renoverar lokaler. Det är dessutom enkelt att skala upp och ner lokalerna med relativt korta ledtider."

Johan Svensson, fastighetschef på Hyltebostäder som förvaltar kommunens fastigheter.

Moduler viktigt planeringsverktyg

Moduler är ett utmärkt planeringsverktyg för kommuner som med korta ledtider kan behöva extra lokaler, tycker Johan Svensson – och nu blev det extra tydligt. Bara drygt en mil bort hade kommunen en modulbyggnad från Expandia på plats.

– En förskola hade sin verksamhet i lokalerna under våren, men behövde inte längre modulerna. Ansvariga för skolan fick åka och titta på lokalerna, och tyckte att de var en bra lösning.

Lång lista med uppgifter att lösa

Expandia fraktade modulerna till Elias Fries-skolan där de byggdes upp för att passa verksamheten. Men det var inte ”bara” att flytta och montera modulerna som krävdes för att gå i mål med projektet, berättar Johan:
– Expandia tog direkt fram alla dokument vi behövde, från planritning till brandskyddsdokumentation. Det var viktigt att lämna in bygglovsansökan på en gång. Ramavtal för el skulle skrivas, projektet skulle förankras och sedan slutbesiktas av kommunens plan- och byggavdelning. Och inte minst skulle entreprenörer ringas in mitt i juli – elektriker, anläggningsarbetare, montörer med flera. Lastbilar, grävmaskiner och kranbilar skulle fram. Parallellt skulle vi riva och frakta bort den nerbrunna byggnaden.

Klart kvällen före skolstart

Tack vare stort engagemang och tätt samarbete mellan Hyltebostäder och Expandia, försäkringsbolaget, kommunen och skolans personal samt alla entreprenörer, gick projektet i mål i tid.
– Kvällen före skolstarten 16 augusti fick vi slutbeskedet av kommunen och kunde flytta in i lokalerna. Vi är nöjda och stolta över att vi lyckades – framför allt är vi glada för barnens och personalens skull, säger Johan Svensson.

Johan Svensson är positiv till att Hylte kommun fortsätter använda modullösningar:

– Moduler är en flexibel och praktisk lösning när behov av lokaler uppstår med kort varsel. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt att hyra moduler medan man till exempel renoverar lokaler. Det är dessutom enkelt att skala upp och ner lokalerna med relativt korta ledtider.

”Man blir nästan rörd”

Skolans rektor Ginger Johansson säger till Hallandsposten: ”Det är nästan så att man blir lite rörd över hur alla delaktiga gått samman efter branden och gjort det möjligt att börja verksamheten i modulerna.”

Byggnaden på ungefär 290 kvadratmeter rymmer två avdelningar och består av tio moduler.
Enligt Ginger Johansson är modulerna väl anpassade för verksamheten. Hallandsposten har också pratat med kompisarna Signe Petersson och Signe Hallberg som börjat i samma förskoleklass. De tycker att modulerna är ”minst lika bra” som den permanenta byggnaden som stod där tidigare.

7 tips till kommuner: Så rustar ni er för plötsliga lokalbehov

Många kommuner har brist på förskolor, skolor och äldreboenden – eller kan få brist med kort varsel. Det är svårt att förutse behov på lång sikt och byggtiderna är ofta långa. Här är några tips för att stå bättre rustade när behov av lokaler uppstår plötsligt.


1: Gör en långsiktig prognos

Gör långsiktiga befolkningsprognoser som uppdateras regelbundet. Om möjligt är det bra att bryta ner prognosen på stadsdelsnivå. Med prognoserna blir det tydligare vilka behov som bör tillfredsställas med fasta respektive tillfälliga lokaler.


2: Vilka ytor finns?

Inventera vilka möjliga ytor som finns i kommunen där tillfälliga lokaler skulle kunna placeras. Då är ni redo den dagen akuta lokalbehov uppstår på grund av mögel, brand eller andra anledningar. En modulskola går snabbt att få på plats om allt är förberett.


3: Bygg skolor som kan växa och krympa

Planera nya skolor för att snabbt kunna öka i storlek. Om det finns mark tillgänglig på skolområdet går det snabbt att utöka lokalerna. Och det går lika snabbt att minska dem igen om behoven förändras.


4: Använd tillfälliga bygglov

För att sätta upp tillfälliga lokaler används oftast tillfälliga bygglov. Ett tillfälligt bygglov kan sökas för fem år åt gången och ges som mest i totalt 15 år. Alla lokaler som Expandia erbjuder uppfyller de gällande byggnormerna.


5: Håll nere kostnaderna

Det som kostar mest i ett modulprojekt är markarbeten, anslutningar, montage och specifika kundanpassningar. Genom att planera markytor i förväg och välja standardiserade modullösningar får ni kortare leveranstider och håller nere kostnaderna.


6: Bjud in allmänheten

Alla är nyfikna på vad som händer i deras kvarter. Bjud in allmänheten till ett öppet möte och berätta om planeringen för området och eventuella planer på tillfälliga byggnader. Våra erfarenheter är att tydlig information gör närboende mycket nöjdare – vi från Expandia deltar gärna på öppna möten.


7: En skola på plats från början

När ett nytt bostadsområde anläggs kommer ofta skolan för sent. Men det behöver inte vara så. Planera från början för en flexibel modulskola i det nya området. Den kan sedan ersättas av en permanent när behoven blivit mer förutsägbara. En skola från dag ett gör det nya området populärt.


Här har Exandia hjälpt med tillfälliga skolor:

  • Hertsöskolan i Luleå drabbades av omfattande fukt- och mögelskador. Skolan ska nu rivas och ersättas av en ny som beräknas stå klar 2024. I väntan på den nya skolan undervisas eleverna i moduler från Expandia. – Vi är mycket glada att kunna samla elever och personal igen i gemensamma och fräscha lokaler, säger rektorn Gunilla Lundström.
  • Falkbergsskolan i Tullinge - Utbildningsnämnden tog beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga en ny. Klagomål från både personal och elever angående huvudvärk på grund av dålig ventilation, dåligt isolerade klassrum och vattenläckor har gjort behovet av förnyelse uppenbart. Medan den nya Falkbergsskolan i Botkyrka byggs kommer de 400 eleverna att undervisas i lokaler från Expandia Moduler. Den tillfälliga skolan monterades på bara några dagar.
  • Årstaskolan - Expandias första S3000 skolpaviljong i tre våningar byggdes på Gullmarsplan i Stockholm. Totalt 81 stycken S3000-moduler, monterades för att täcka Årstaskolans stora behov av extra elevplatser.

 

Behöver ni enkelt och snabbt utöka era lokaler? Oavsett om ni behöver en komplett skola eller extra skolmoduler kan Expandia hjälpa er. Läs mer här