Hertsöskolan i Luleå drabbad av mögel – nu undervisas eleverna i Expandias moduler

lana.rasool@expandia.se

Hertsöskolan i Luleå drabbades av omfattande fukt- och mögelskador. Skolan ska nu rivas och ersättas av en ny som beräknas stå klar 2024. I väntan på den nya skolan undervisas eleverna i moduler från Expandia. – Vi är mycket glada att kunna samla elever och personal igen i gemensamma och fräscha lokaler, säger rektorn Gunilla Lundström.

Hertsöskolan byggdes på 70-talet och ligger centralt i Hertsön som är Luleås största bostadsområde både till folkmängd och yta.
– Det är en familjär skola med god sammanhållning och bra läge med grönområden och naturreservat i närheten. Till skolan hör också ett bibliotek, en fritidsgård och en idrottshall, berättar Gunilla Lundström, rektor för årskurserna 4-6.

Luleå kommun upptäckte de omfattande fukt- och mögelskadorna våren 2021. Utom själva skolan var också biblioteket, fritidsgården och idrottshallen angripna, och man beslutade att inte fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna. Eftersom det skulle vara dyrare att renovera skolan ska den gamla rivas och en ny byggas.

Mattias Nilsson (rektor årskurs 7–9) och Gunilla Lundström (rektor årskurs 4–6) är glada att elever och personal från Hertsöskolan återigen är samlade. (Fotograf: Charlotte Högnelid)

Kunde samlas i gemensamma lokaler

Förra läsåret 2021/2022 undervisades eleverna i andra lokaler och årskurser delades upp. Även personalen splittrades till olika skolor. Vid starten av höstterminen 2022 kunde de äntligen samlas igen då de flyttade in i modulskolan som byggts upp i Hertsö centrum alldeles intill den gamla skolan*. Expandia har levererat och byggt skolan som ersätter hela den gamla Hertsöskolan. Här ska eleverna undervisas tills den nya skolan kan invigas – planen är att den ska stå klar 2024.

Tomas Lindgren, säljare på Expandia i Umeå, berättar:
– Moduler löser ett tillfälligt behov av lokaler. Med kort varsel kan vi skräddarsy lokalerna utifrån verksamhetens unika behov – även om det handlar om en hel skola.

En stor andel av modulerna fraktades med tåg från produktionsanläggningen i Värmland till Luleå. Genom att låta modulerna åka tåg minskar Expandia koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka.
– Vi har byggt upp skolan av 166 moduler, den totala ytan är cirka 4 800 kvadratmeter. Skolan har nu 16 klassrum med grupprum och flera specialsalar för ämnen som bild, hemkunskap, musik, slöjd och kemi/biologi. Lokalerna rymmer också personalrum, arbetsplatser och en elevmatsal. I en separat huskropp finns fritids, bibliotek och en idrottshall på 720 kvadrat med omklädningsrum intill.

Tryggt för eleverna med kontinuitet

Expandia har planerat och anpassat modullösningen i ett nära samarbete med Luleå kommun. Anna-Maria Killmey, sektionschef på stadsbyggnadsförvaltningen:
– Tack vare att modullösningen kunde komma på plats relativt snabbt har klasserna kunnat hållas samman. Våra pedagoger får vara kvar på samma ställe och fortsätta utveckla och lära elever som de känner, vilket kan vara en trygghet för eleverna. Det är också positivt att modulskolan kunde byggas så nära den gamla skolan i en miljö som eleverna är vana vid.

Lokalerna är ljusa och fina med bra ljusinsläpp och behaglig belysning.”

Gunilla Lundström, rektor för årskurserna 4-6.

Rektorerna Gunilla Lundström (årskurs 4-6) och Mattias Nilsson (7-9) instämmer. De berättar att stämningen varit positiv bland elever och personal sedan skolstarten och att undervisningen i modulskolan fungerar bra. Planlösningen är funktionell med ombonade, rymliga och luftiga rum med många och stora fönster.
– Lokalerna är ljusa och fina med bra ljusinsläpp och behaglig belysning. Det är lite lyhört i korridoren och trapphus mellan våningsplanen, men i klassrummen är det bra akustik, säger Gunilla.

Hållbara moduler som återanvänds

Expandia är nu skolans hyresvärd. I hyran ingår service, försäkring och löpande underhåll – som att målare, service- och ventilationstekniker kontinuerligt ser över lokalerna och dess funktioner. Och det finns en kundsupport att kontakta vid frågor och problem.

Det svenska familjeföretaget Expandia är en av landets största leverantörer av tillfälliga lokaler. Modulerna tillverkas i Sverige och varje komponent är noga utvald ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Vi använder maximalt med material som är återvunnet eller kan återvinnas, så modulernas klimatavtryck är ytterst litet, berättar Johan Hörnquist, Expandias produktchef.

Affärsidén är cirkulär: När en modul använts färdigt av till exempel en skola, renoveras den och anpassas till nästa kund. Livslängden på en modul kan vara över 30 år.
– Kvaliteten på moduler har ökat generellt under 2000-talet vad gäller bland annat design, ljuddämpning, komfort och säkerhet. Idag är kraven på byggteknik, energieffektivitet och ventilation lika höga på moduler som på de permanenta modulhus som byggs.

Från komplement till hela lösningar

I början av 2000-talet fungerade modulerna ofta som ett komplement. Det kunde handla om en skola som behövde några extra klassrum i form av moduler.
– Nu levererar vi mer kompletta lösningar – som hela skolor med allt från slöjdsalar och bibliotek till matsal och idrottshall. Hertsöskolan är ett fint exempel på det, säger Johan Hörnquist.

*Årskurs fem undervisas i lokaler på Svedjeskolans skolgård några hundra meter från Hertsöskolan.