Expandia återhämtar sig efter ett osäkert år

lana.rasool@expandia.se

För Expandia var 2022 ett annorlunda år, i likhet med andra verksamheter i samhället. Året inleddes med en hel del osäkerheter. Alltsedan pandemin har vi haft problem med leveranser av vissa ingående komponenter, något som ökade ytterligare till följd av Rysslands invasion av Ukraina i början av året. Vi såg också fortsatta kostnadsökningar på material och produkter. Men tack vare bra produkter, fantastiska medarbetare och stark ekonomi har vi klarat pressen på branschen bra och kan nu blicka med tillförsikt mot framtiden.

Flexibla lokaler för förändrade behov

Expandia har i dag en mer diversifierad modulflotta med fler produkttyper än någonsin tidigare. Vi har gått ifrån en konservativ bransch med produkter som styrts mycket av pris och funktion, mot en bransch där kundkrav och andra typer av krav ökar. En viktig del har varit att öppna upp för innovation och nytänkande när det gäller modulernas användningsområden. Vi arbetar också allt närmare våra kunder. Kunden förklarar förutsättningarna och Expandia får möjlighet att presentera lösningar.

Vi bygger en cirkulär framtid

Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom detta område. Hela Expandia drivs mot en cirkulär affärsmodell där vårt genomtänkta modulsystem är grunden i vår affär. Expandia strävar efter att vara en god arbetsgivare och en närvarande del av våra lokalsamhällen. Allt vi gör ska kännetecknas av hög affärsetik.

- Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete genom att klicka på knappen nedan.

"Expandia har som mål att samtliga ingående produkter och material vid nyproduktion av moduler år 2024 ska ha en livslängd på minst 15 år."

Jonas Wallstedt, VD, Expandia Moduler AB.