Så vårdas modulerna för att hålla i över 30 år

lana.rasool@expandia.se

Moduler löser ett tillfälligt behov av lokaler – som att en skola eller förskola snabbt får mer utrymmen, eller att student- och ungdomsbostäder kan byggas med kort varsel. Förutom samhällsnyttan med Expandias moduler, är de dessutom hållbara med en livslängd på över 30 år. – Genom att löpande vårda modulerna minskar vi deras klimatavtryck och gör hyresperioden så bekymmersfri som möjligt för våra hyresgäster, säger Katarina Ralfsson, Expandias Förvaltningschef.

Det svenska familjeföretaget Expandia har hyrt ut moduler sedan 1989 och har idag en modulflotta av cirka 22 000 moduler, alla tillverkade i Sverige. Affärsidén är cirkulär: När en modul använts färdigt av till exempel en förskola renoveras och anpassas den innan den hyrs ut till nästa kund.

Moduler som är snälla mot klimatet

En modul används normalt i över 30 år.
– Att modulerna återanvänds och har så lång livslängd bidrar till deras låga klimatavtryck. Vi är också väldigt noga när vi väljer material vid tillverkningen och renoveringen av modulerna. Så långt det går har vi material som är återvunnet eller som senare kan återvinnas, berättar Katarina Ralfsson, Förvaltningschef.

Katarina har arbetat på Expandia i tolv år. Hennes medarbetare arbetar med förvaltning –kontroll och underhåll av modulerna – hållbarhetsfrågor, försäkringar och kundsupport.

Genom att renovera modulerna innan de hyrs ut till en ny kund och vårda dem väl under hyrestiden, gör att de håller länge. En modul används i snitt av sex olika kunder under sin livscykel.

– Vi ansvarar också för att ge kunderna bästa möjliga service. Vi vill att de kontaktar oss med frågor och synpunkter så vi direkt kan åtgärda eventuella fel och brister. De som arbetar med vår kundsupport är mycket kunniga och kan våra produkter väl. Ofta kan de vägleda kunden per telefon till en lösning, om det uppstått något problem, berättar Katarina.

Vårt uppdrag är att se till att våra hyresgäster har en så bekymmersfri hyrestid som möjligt. Vi tar hand om modulerna så att de är i bästa möjliga skick. De ska alltid upplevas nya och fräscha och förstås vara funktionella, uppdaterade och bekväma”

Katarina Ralfsson, Expandias Förvaltningschef.

Service, försäkring och underhåll ingår

Oftast hyr kunder moduler för att lösa ett tillfälligt behov av lokaler. Det kan vara förskolegrupper eller skolklasser som blir större, ett företag som växer oväntat snabbt – eller kanske en region som med kort varsel behöver ett vårdboende

Hyrestiden varierar från några månader till många år. Oavsett vem som hyr eller hur länge: Med Expandia som hyresvärd ingår service, försäkring och löpande underhåll i hyran – som att service- och ventilationstekniker kontinuerligt ser över lokalerna och dess funktioner.

– Två gånger om året gör vi ett servicebesök då vi går igenom en omfattande checklista, en för våren och en för hösten. Vi ser bland annat över tak och fasader, ser till att fönster och dörrar är enkla att öppna och stänga, att elektriska installationer fungerar och så vidare. Vi undersöker mark och växtlighet intill modulerna så att det inte finns risk för fuktskador, säger Katarina och fortsätter:

– Andra insatser är att byta ventilationsanläggningens filter och rengöra aggregat. Vissa uppställningar har hiss som servas två gånger per år och besiktigas enligt plan. Oavsett vad vi behöver åtgärda informerar vi våra kunder före våra besök, berättar vad vi ska göra och om de behöver förbereda något.

Detaljbilde frisørsalong

Sköter allt från bygglov till montage

För att optimera servicen tar Expandia kontakt i ett tidigt skede:
– Vår kundsupport kontaktar hyresgästerna några veckor efter de flyttat in och skickar över en enkät för att fånga upp frågor, idéer och synpunkter. Relationen med kunden är A och O för oss.

Katarina Ralfsson betonar att som kund behöver man bara ha ett behov av tillfälliga lokaler – resten kan Expandia ta hand om:
– Vi kan ordna allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage.

Branschens kortaste leveranstider

  • Familjeföretaget Expandia grundades 1989, har huvudkontoret i Västerås och är en av marknadens ledande modulleverantör med över 22 000 moduler.
  • Expandia har branschens kortaste leveranstider. Modulerna kan levereras nyckelklara på bara några veckor.
  • Expandia ordnar allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage. Sedan ingår service, försäkring och löpande underhåll i hyran till en fast månadskostnad. Uppsägningstiden på avtal som övergått i förlängning är endast sex månader.
  • Alla moduler är tillverkade i Sverige och certifierade enligt ISO, SINTEF och Miljöbyggnad Silver.