Lansering av nya standardvillkor för hyresmoduler

lana.rasool@expandia.se

Nu lanseras Rentalföretagens nya standardvillkor för hyresmoduler som Expandia har valt att ansluta sig till. De nya standardvillkoren har utformats med målet att vara tydliga och balanserade, för att gynna både beställare och leverantörer.

Syftet med detta är att förenkla och förtydliga processen för upphandling av tillfälliga lokaler, vilket vi är övertygade om kommer att bidra till en mer effektiv och trygg process för alla inblandade.

Rentalföretagen standardiserade paket innehåller:

  • RFSM24: Rentalföretagens standardvillkor för att hyra moduler. Dessa villkor utgör grunden och täcker viktiga aspekter som rör uthyrningsprocessen, inklusive etablering och avetablering.
  • Hyreskontrakt: Ett standardiserat hyreskontrakt för moduluppställning som innefattar etablering och avetablering.
  • Administrativa föreskrifter: Administrativa föreskrifter vid etablering och avetablering av hyresmoduler på totalentreprenad i samband med hyreskontrakt baserade på hyresvillkoren i RFSM24.
  • Gränsdragningslista: En detaljerad lista som klargör ansvarsfördelningen för drift och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd.
  • Vägledning: En praktisk guide som hjälper både beställare och leverantörer att effektivt använda avtalspaketet i upphandling av tillfälliga lokaler.

"Vi ser fram emot att arbeta med dessa nya villkor och hoppas naturligtvis att du kommer att använda dem när du upphandlar hyresmoduler."

Jonas Wallstedt, VD, Expandia Moduler AB.