Montage

Kommuner och regioner fruktar stort budgethål: Så kan moduler kapa kostnader

lana.rasool@expandia.se

Kommuner och regioner befarar ett sammanlagt budgetunderskott på hela 24 miljarder kronor under 2024. Samtidigt kräver den offentliga verksamheten såväl renoveringar som nybyggen – till exempel pågår flera stora sjukhusbyggen runtom i Sverige. Martin Lundbergh, försäljningschef på Expandia, berättar hur moduler kan underlätta byggprocessen och varför de är kostnadseffektiva.

Inflationen har bitit sig fast på en hög nivå och kommuner och regioner drabbas hårt. Inte sedan 2004 har kommunerna haft ett så svagt ekonomiskt resultat som nu, enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Underskott för 8 av 10 regioner
2023 budgeterar 48 kommuner för underskott och 20 för nollresultat. Bland regionerna räknar 17 av 21 (81 procent) med ett underskott.
– Det ser jättetufft ut i vår och nästa år ännu sämre, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till Ekot.

För 2024 beräknar SKR att kommuner och regioner kommer att få ett underskott på 24 miljarder kronor om inga åtgärder vidtas – insatser som effektiviseringar, besparingar, skattehöjningar eller ökade statsbidrag.

Grön industri och försvaret orsakar byggboom
Men även hårt ekonomiskt pressade kommuner och regioner kan stå inför olika byggprojekt. Det kan handla om en gammal skola som måste rivas och byggas ny. Då behöver kommunen ordna undervisningslokalerna under byggtiden. Eller att barngrupper i förskola och skola plötsligt växer och mer ytor behövs – kanske för att en industri etablerat sig på orten.

Sjukhus byggs ut och moderniseras
Flera regioner är mitt i stora sjukhusbyggen eller har planer på att bygga om eller bygga nya sjukhus.
– Befolkningen växer och vi blir allt äldre, och många svenska sjukhus från 1960- och 70-talen behöver både byggas ut och moderniseras. Det här är komplexa projekt, som ofta löper över många år. Under byggtiden uppstår behov av tillfälliga lokaler av högsta kvalitet – ett pussel vi kan lösa.

Ett aktuellt exempel är Centralsjukhuset i Karlstad som byggs om, en process som väntas pågå i 15 år. För att snabbt lösa behovet av en rymlig kirurgklinik med tre vårdavdelningar levererade Expandia en modullösning.
– Modulerna specialbyggdes i Torsby bara cirka tio mil från sjukhuset. Region Värmland har tecknat ett hyresavtal på tio år, med möjlighet att förlänga, och i år ska vi hjälpa regionen med en kontorsbyggnad som behövs i anslutning till Centralsjukhuset, berättar Martin Lundbergh.

"Den gröna omställningen inom industrin påverkar demografin, inte minst i Norrland där flera stora bolag bygger fabriker. Vi ser också hur upprustningen inom försvaret leder till nya byggprojekt."

Martin Lundbergh, försäljningschef på Expandia. Har arbetat i modulbranschen i 20 år och på Expandia de senaste 10 åren.

vård lokaler vårdmoduler moduler tillfälligt sjukhus

Därför är moduler kostnadseffektiva

Moduler löser ett tillfälligt behov av lokaler på ett kostnadseffektivt sätt, menar Martin Lundbergh. Här sammanfattar han i fem punkter.


1: Rätt storlek på lokalerna
”Modullösningar är flexibla. Du kan anpassa lokalerna exakt efter dina behov, och har så att säga alltid rätt storlek på lokalerna – oavsett om verksamheten växer eller krymper. Kostnaderna justeras därefter, du hamnar aldrig i ett läge där du står med onödigt dyra, outnyttjade lokaler. Du kan skala upp eller ner utrymmena i till exempel förskolor och skolor om barngrupperna skulle öka eller minska.”2: Inga stora, osäkra investeringsbeslut

”Hyr du en modullösning i stället för att bygga permanenta lokaler, slipper du fatta kritiska investeringsbeslut, och får ett andrum inför nästa långsiktiga steg: Ska ni bygga nytt? Eller hyra? Hur stora lokaler behöver ni i det långa loppet? Ett komplext byggprojekt kan följas av allt från höga räntor till skenande byggkostnader och en generell osäkerhet inför framtiden. Moduler från Expandia hyr du till en fast månadskostnad där allt ingår, därför är det ett utmärkt planeringsverktyg i ett kärvt ekonomiskt läge.

En vanlig lösning är att göra en mindre bygginvestering, till exempel en mindre permanent skola, och använda moduler som ´en fjäder´ där du med korta ledtider kan växa om du behöver större ytor som några extra klassrum.”


3: Korta ledtider

”Tid är som bekant pengar, och med moduler kan kommuner och regioner lösa lokalfrågor både kostnadseffektiv och snabbt. När vi byggde kirurgkliniken åt Centralsjukhuset i Karlstad anlände första modulerna till sjukhuset i februari förra året, och i november kunde personal och patienter flytta in. Vi kan vanligtvis leverera en hel skräddarsydd skola med klassrum, tillagningskök och matsalar, idrottshall, bibliotek och så vidare på ungefär ett halvår – från ansökan om bygglov till att verksamheten kan flytta in. Behöver du några extra avdelningar till en förskola tar processen oftast bara några veckor.”


4: Lämna lokalerna och slipp kostnaderna

”När du inte längre behöver lokalerna tar vi hem dem och hyr ut dem till någon annan – och du är av med alla kostnader. Vi har bara sex månaders uppsägningstid.”


5: Fasta kostnader ger ekonomisk trygghet

”Expandia kan ordna allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage till en förutsägbar kostnad. I hyran av modullösningen ingår sedan service, underhåll och försäkringar. Tack vare den fasta månadskostnaden blir det enkelt att budgetera, och du slipper överraskande kostnader. När du hyr av oss arbetar ett dedikerat team med service och support, som du kan kontakta vid frågor och problem. Vi ansvarar också för att underhållspersonal som målare, service- och ventilationstekniker kontinuerligt ser över lokalerna och dess funktioner.”


Vad är Expandias främsta styrka som partner till kommuner och regioner?
– Vi är en solid partner med över 30 års erfarenhet. Det är tryggt och riskfritt att arbeta med oss. Vi har lång erfarenhet av komplexa projekt där planering och detaljprojektering är avgörande. Vi är också stolta över att vi bygger alla moduler i Sverige med trä från svenska skogar.

– Vi kan leverera standardiserade modullösningar eller, vid behov, helt skräddarsydda projekt i exempelvis sjukhusmiljöer som kräver allt från sterila miljöer till larm och kallelsesystem.

Montage

Här hjälper Expandia regionerna med sjukhusbyggen just nu

  • Centralsjukhuset Karlstad är Värmlands största sjukhus och utför ungefär 20 000 operationer varje år. Expandia har byggt en kirurgklinik som består av tre vårdavdelningar med totalt 78 vårdplatser.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus. Här ska Expandia bygga två stora byggnader med både vårdrum och administrativa lokaler.
  • Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska, har Expandia levererat en förlossningsavdelning där två operationssalar ingår.
  • Centrallasarettet Växjö, länssjukhus i Kronobergs län, byggs om just nu, och sjukhuset nyttjar under byggtiden projekt- och konferenslokaler som Expandia levererat.

Expandia har också byggt ett antal vårdcentraler, läkar- och undersökningsrum runtom i landet.

 

Behöver ni enkelt och snabbt utöka era lokaler för vårdcentral och sjukhus? Oavsett om ni behöver en kirurgmottagning eller extra kontorsplatser kan Expandia hjälpa er. Läs mer här