Kamerabevakning

Expandia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar vid kamerabevakning av våra fastigheter och skyddade lokaler. Ändamålet med bevakningen är att förhindra och kunna utreda brott och vi kommer att lagra uppgifterna i 30 dagar från inspelningstillfället. Åtkomsten till det inspelade materialet är starkt behörighetsbegränsat och används endast vid misstanke om brott.

Har du frågor gällande denna behandling av personuppgifter eller vill veta vilka andra ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för kontakta du vår GDPR-ansvarig via e-post gdpr@expandia.se.

Du kan även läsa mer i vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.

expandia-kontor-exteriör