Prata med en modulexpert

Johan Vetterskog
Stefan Gertsen

5 saker vi bryr oss extra mycket om

Våra lokaler ska vara minst lika bra som permanenta. Därför satsar vi extra mycket på vissa detaljer. Klicka på de vita cirklarna så berättar vi mer.

{{ spot.number }}. {{ spot.title }}

{{ spot.text }}

{{ spot.number }}. {{ spot.title }}

{{ spot.text }}

NÄR ÄR MODULER EN BRA LÖSNING?

När du har ett kortsiktigt behov

När du inte har råd att bygga nytt

När du inte har tid att bygga nytt

När du är osäker på hur stora lokaler du behöver

När du vill ha bekymmersfria lokaler som någon annan tar hand om

När prognosen är osäker

  1.

  Vi börjar med att titta på ert behov. Hur många moduler behöver ni? Ungefär hur länge? Några speciella krav?

  2.

  Därefter lämnar vi ett konkret kostnadsförslag. Vi gör tillägg och förändringar efter behov.

  3.

  När offerten är godkänd sätter vi igång med en skarp projektplanering. Alla faser godkänns av er.

  4.

  Vi sätter upp modulerna och gör dem redo för inflyttning. Ni behöver bara tänka på att flytta in.

  5.

  Vi tar hand om periodiskt underhåll, service och försäkring – ni behöver bara felanmäla vid behov.

  6.

  När ni inte behöver lokalerna längre flyttar ni ut. Vi avvecklar modulerna och ser till att de kommer till nytta för någon annan.

  TEKNISK BESKRIVNING K2000

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH 2,9 x 9,6 x 3,3 m

  GOLVBJÄLKLAG
  Golvmatta i kontorsrum/korridor Tarkett Acczent Akustik. Plastmatta med mattuppvik i toaletter. Spånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull, spånskiva.

  TAKBJÄLKLAG
  Takduk helklistrad protan G-duk Spånskiva, takkilar stenull med papp. Limträ mellan balkar, stenull. Åldringsbeständig plastfolie, glespanel. Gyptone takskivor i fält i kontorsrum.

  FÖNSTERYTTERVÄGG
  “Wafertex” med träpanelprägling. Läkt för luftspalt, träfiberskiva. Stående regel, mineralull. Åldringsbeständig byggfolie. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  GAVELYTTERVÄGG
  “Wafertex” med träpanelprägling. Läkt för luftspalt, regelstomme plus isolering. Träfiberskiva, stående regel, mineralull. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  SYSTEMINNERVÄGGAR
  Färdigvävad gipsskiva med hattprofil. Stående regelstomme, mineralull. Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

  DÖRRAR & FÖNSTER
  Ytterdörr i aluminium. Fönster fasta eller öppningsbara inåtgående med drejkipp beslag. Innerdörrar till RWC samt till liten WC.

  TAKAVVATTNING
  Takavvattning med hängränna och synligt stuprör på fasad.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med vitmålad glasfiberväv. Takskivor vitmålade. Golvmattor Tarkett Acczent Akustik 3. Plastmatta i våtutrymme.

  VENTILATION
  Ventilationsaggregat i servicemodul med separat till-/frånluft till varje kontorsrum. Inbyggd kyla respektive värmepump. Aggregatet har inbyggda filter för till-och frånluft och värmeväxlare.

  UPPVÄRMNING
  Uppvärmning sker med luftvärmepump i kombination med skyddsjordade el-radiatorer.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning (screen).

  BELYSNING
  Takbelysning i kontorsrum med pendlande armaturer. I korridortak infälld armatur. I WC väggarmatur.

  EL-INSTALLATION
  Anslutning av elservis i servicemoduler. Varje kontorsrum är försett med uttagsstav samt plats för data/tele. Förberett med kanalisation för svagström.

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
  Utomhusluftventilerad krypgrund som kläs in med glespanel.

  TEKNISK BESKRIVNING K10

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH 2,5 x 10,5 x 3,4 m
  Invändig takhöjd 2,7 m

  BOTTENBJÄLKLAG
  Plastmatta plus i korridor stegljudsmatta. Golvspånskiva. Tvärgående bjälkar, mineralull. Förhydringsboard, klämläkt

  TAKBJÄLKLAG
  Armerad PVC-matta, helklistrad. Plywood, luftspalt 50-100 mm. Vindskydd, tvärgående bjälkar. Mineralull, ståltrådsnät. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  FÖNSTERYTTERVÄGG
  Fasadskiva i kombination med fasadplåtskassetter i fasadparti. Glespanel, förstyvningsskiva. Stående regel, mineralull. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  MODULSKILJANDE VÄGG
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, byggboard.

  RUMSSKILJANDE VÄGG
  Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv. Stående stålregel-stomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv.

  ÖVRIGA INNERVÄGGAR
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, spånskiva.

  DÖRRAR & FÖNSTER
  Ytterdörr av aluminium med 2-glas energiruta, innerdörrar lackerade. Fönster fasaden med ett fast parti samt ett öppningsbart inåtgående.

  TAKAVVATTNING
  Separat avvattning per modul med inbyggda hängrännor samt dolda stuprör.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med glasfiberväv samt målning. Takskivor med fabriks-behandlad yta. Innerdörrar, karmar fönster samt listverk vitmålade. Mönstrade golvmattor, i våtutrymme med uppvikt sockel.

  VENTILATION
  Ventilation via enhetsaggregat med tilluftskanaler. Separat dimensionerad luftomsättning för varje uppställning. Vid behov kompletteras konferensrum med ytterligare aggregat.

  UPPVÄRMNING
  Uppvärmning sker med skyddsjordade elradiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med ut-vändig solavskärmning ( screen )

  BELYSNING
  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux med begränsat uppljus. I WC/städutrymme glödljusarmatur.

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
  Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden inklädes med Cemiwoodskivor.

  UTRUSTNING K2000

  Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor och kontorsrum
  • Akustiktak i korridor och kontorsrum
  • Ventilationsaggregat med integrerad värmepump och komfortkyla

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

  UTRUSTNING K10

  Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor
  • Ventilation FTX och komfortkyla

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Entrébelysning
  • Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet